2017.03.01 Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 701 „Dėl Valstybės stipendijų tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams įsteigimo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti individualią ir (arba) edukacinę valstybės stipendiją.

Gauti individualią stipendiją turi teisę tradiciniai amatininkai, tradicinio amato pameistriai, o edukacinę stipendiją — tradicinių amatų meistrai (toliau — pareiškėjai).

Pareiškėjai, norintys gauti stipendiją, paraiškas ministerijai turi pateikti asmeniškai (tiesiogiai atvykę į ministeriją), per kurjerį, registruota pašto siunta arba elektroninėmis priemonėmis (per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą).

Kartu su paraiška privaloma pateikti patirties ir (ar) praktinės veiklos tradicinių amatų srityje aprašymą. Teikiant paraišką edukacinei stipendijai gauti, papildomai privaloma pateikti dokumentus, kuriais patvirtinamas kvietimas dalyvauti stažuotėje, kursuose, konferencijoje, simpoziume ir kitoje veikloje, skirtoje profesiniam meistriškumui tobulinti. Kartu su paraiška teikiami ir kiti dokumentai, kuriais pagrindžiama paraiškoje nurodyta informacija.

Stipendijos dydis — 10 bazinių socialinių išmokų per mėnesį. Individualios stipendijos mokėjimo trukmė — iki 1 metų, edukacinės — iki 6 mėnesių.

Paraiškos ir pridedami dokumentai Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 619 kab.) gali būti teikiami nuo š. m. kovo 1 d. iki š. m. balandžio 1 d., 23 darbo dienas nuo paskelbimo dienos, įskaitant paskelbimo dieną.

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialistė Eglė Martinkienė (tel. (8 5) 239 8493, el. p. [email