2017.04.06 KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS TRADICINIAMS AMATININKAMS

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS TRADICINIAMS AMATININKAMS

Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) (žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 3D-518 redakcija), skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės paramą renginiams:

  1. „Kaziuko mugė 2017“, kuri vyko Vilniuje š. m. kovo 3–5 dienomis, įrangos nuomos, transporto (nuomos, degalų, kelionės viešuoju transportu, išskyrus taksi paslaugas), komandiruočių, tradicinių amatų demonstravimo, dalyvavimo (ploto nuomos, dalyvavimo / registracijos mokesčio, vietos įrengimo) išlaidoms, numatytoms Taisyklių 13.2.2, 13.2.4, 13.2.6, 13.2.10 ir 13.2.11 papunkčiuose, finansuoti.
  2. „Kazimiero mugė 2017“, kuri vyko Kaune š. m. kovo 10–12 dienomis, įrangos nuomos, transporto (nuomos, degalų, kelionės viešuoju transportu, išskyrus taksi paslaugas), komandiruočių, tradicinių amatų demonstravimo, dalyvavimo (ploto nuomos, dalyvavimo / registracijos mokesčio, vietos įrengimo) išlaidoms, numatytoms Taisyklių 13.2.2, 13.2.4, 13.2.6, 13.2.10 ir 13.2.11 papunkčiuose, finansuoti.
  3. Lietuvos tautinio paveldo gaminių pristatymas Kinijoje, kuris vyks š. m. balandžio 21–24 dienomis, patalpų bei įrangos nuomos, transporto (nuomos, degalų, kelionės viešuoju transportu, išskyrus taksi paslaugas), tautinio paveldo produktų transportavimo paslaugų, komandiruočių, priemonių ir žaliavų įsigijimo, tradicinių amatininkų atlygio, dalyvavimo (ploto nuomos, dalyvavimo / registracijos mokesčio, vietos įrengimo) išlaidoms, nustatytoms Taisyklių 13.2.2, 13.2.4, 13.2.5, 13.2.6, 13.2.8, 13.2.10 ir 13.2.11 papunkčiuose, finansuoti.
  4. 17-oji metinė Pasaulio sodų mugė, kuri vyks Tokijuje š. m. gegužės 2–6 dienomis, patalpų bei įrangos nuomos, transporto (nuomos, degalų, kelionės viešuoju transportu, išskyrus taksi paslaugas), tautinio paveldo produktų transportavimo paslaugų, komandiruočių, priemonių ir žaliavų įsigijimo, tradicinių amatininkų atlygio, dalyvavimo (ploto nuomos, dalyvavimo / registracijos mokesčio, vietos įrengimo) išlaidoms, nustatytoms Taisyklių 13.2.2,13.2.4, 13.2.5, 13.2.6, 13.2.8, 13.2.10 ir 13.2.11 papunkčiuose, finansuoti.
  5. Tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“, kuris vyks Vilniuje š. m. gegužės 23–28 dienomis, įrangos nuomos, transporto (nuomos, degalų, kelionės viešuoju transportu, išskyrus taksi paslaugas), komandiruočių, tradicinių amatų demonstravimo, dalyvavimo (ploto nuomos, dalyvavimo / registracijos mokesčio, vietos įrengimo) išlaidoms, numatytoms Taisyklių 13.2.2, 13.2.4, 13.2.6, 13.2.10 ir 13.2.11 papunkčiuose, finansuoti.

            Žemės ūkio ministerija iš 2017 metų Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonei „Tautinio paveldo išsaugojimas“ (01 001 01 03 08) įgyvendinti skirtų lėšų planuoja skirti šio kvietimo laikotarpiu pateiktoms paraiškoms ne daugiau kaip 60 000 Eur.

                      Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai                B tautinio paveldo produktų kategorijai.

Esant didesniam paraiškose numatytos pagalbos sumos poreikiui, nei visoms renkamoms paraiškoms skiriama bendra paramos suma, numatyta kvietime teikti paraiškas, pareiškėjams taikomi šie pirmumo kriterijai:

  1. vykstama į užsienio šalyse organizuojamas parodas, muges ir (ar) kitus viešuosius renginius reprezentuoti Lietuvos (paraiškoje nurodoma bent viena užsienio šalyse organizuojama paroda, mugė ir (ar) kitas viešasis renginys);
  2. paraiška teikiama dalyvauti ilgą tradiciją turinčiuose, Lietuvos Respublikos mastu rengiamose parodose, mugėse ir (ar) kituose viešuosiuose renginiuose („šv. Baltramiejaus mugė“, „Kaziuko mugė“, „Dainų šventė“, tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“, tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“, tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“, festivalis „Skamba, skamba kankliai“, Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“, „Jūros šventė“, „Sostinės dienos“), kuriuose dalyvauja tradiciniai amatininkai iš visų regionų (paraiškoje nurodoma bent viena ilgą tradiciją turinti paroda, mugė ir (ar) kitas viešasis renginys);
  3. paraiška teikiama populiarinti ne maisto tautinio paveldo produktus (tautinio paveldo produktai pagal Žemės ūkio ministro patvirtintą Tautinio paveldo produktų klasifikatorių priskirti šioms sritims: architektūra, tekstilė, interjeras, apavas, taikomasis ir paprotinis menas, namų apyvoka, darbo įrankiai ir reikmenys, apranga, karyba, muzikos instrumentai, susisiekimas, vaiko ugdymo priemonės, vokalinis muzikavimas, muzikavimas, švenčių organizavimas, maisto ruošimas, pastatų priežiūra, daugiaspalvė tapyba, taikomasis menas, higiena, žvejyba);
  4. daugiau prisidedama nuosavomis lėšomis (paraiškoje nurodomas mažesnis nei galimas maksimalus pagalbos dydis);
  5. paraiška gauti pagalbą pagal šias Taisykles teikiama pirmą kartą.

            Paraiškos formą ir taisykles galite rasti interneto svetainėje www.tautinispaveldas.lt. Paraiškas, užpildytas pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriantys ir (ar) gaminantys, ir (ar) realizuojantys tautinio paveldo produktus, ir jų asociacijos, tradicinių amatų centrai, kurių viena iš veiklos sričių nurodyta Taisyklių 5.2 papunktyje.

Paraiškos ir pridedami dokumentai Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 619 kab.) gali būti teikiami nuo     š. m. kovo 31 d. iki š. m. balandžio 13 d., 10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos, įskaitant paskelbimo dieną.

 

Paraiška gauti lėšas pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles

 

Paraiškos pildymo pavyzdys

 

Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės