Klaida: gražina daugiau nei vieną eilutę: SELECT mn.MenuId, mn.ParentId, mn.Name, mn.Alias, mn.Url, REPLACE(mn.Description, '../', '') as Description, mn.IsVisible, mn.ModuleId, mn.MetaKeywords, mn.MetaDescription, m.url as ModuleUrl, m.tbl, m.tblPk, mn.IsLeaf, m.IsSimpleView, mn.LineAge, mn.TreeId, mn.Deep, m.HomePage, mn.lang, m.TitleColumn FROM cms_menu mn LEFT JOIN cms_modules m ON m.ModuleId = mn.ModuleId WHERE mn.LineAge = '/'