2021.12.02 Karpytų užuolaidėlių paroda

tradicinių karpinių meistrės Meilutės Andriukaitienės karpytų užuolaidėlių paroda

Tradicinio amato – popieriaus karpinių meistrė Meilutė Andriukaitienė gimė 1969 m. kovo 2 d. Šakių rajone, Rėžgalių km. Nuo 1993 m. dirba pedagoginį darbą: dėsto biologiją ir dailę Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje ir MPRC Kudirkos Naumiesčio skyriuje. Meilutės karpymo kelias prasidėjo dar vaikystėje ir per daugiau kaip 30 metų paruošta daug įvairių parodų: Šakių rudens mugėse, Kudirkos Naumiesčio miesto šventės tautodailininkų mugėse, parodos Marijampolės kultūros centre, Šakių savivaldybėje, Zyplių dvare,, Punske, Budry (Lenkija), Čikagoje (JAV) ir kitur. Su malonumu dalyvauja įvairiose meninėse šventėse, akcijose, konkursuose, yra aktyvi bendruomenės veiklose, Šakių krašto VVG veiklose. Rašo ir vykdo įvairius projektus su jaunimu, bendruomenės nariais, senjorais. Paruošė ir vykdė projektą „Tradiciniai Zanavykų krašto karpiniai“  pagal „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos“  prioriteto Nr. 2 „Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas“ VPS priemonę „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, patvirtintą VPS vykdytojos Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos sprendimu Nr. 5.“ (kodas LEADER -19.2-SAVA-9). Šio projekto karpiniai puošia Kudirkos Naumiesčio įvairias įstaigas (seniūniją, polikliniką, darželį, senelių namus ir kt.) Mokykloje ruošia karpinių būrelio programas ir dirba su jaunimu propaguodama karpinių meną. Paruošė Marijampolės apskrities vaikų kūrybos popieriaus karpinių konkurso – parodos nuostatus ir paruošė mokinių karpinių parodą, dalyvauja įvairiuose meniniuose konkursuose ir jiems ruošia mokinius.

Karpinių meistrė Meilutė įvertinta ir apdovanota Švietimo Ministro Algirdo Monkevičiaus, Žemės Ūkio Ministro Andriaus Palionio, seimo narės I..Haazės, rajono mero, švietimo skyriaus vedėjo, BC Asociacijos, mokyklos vadovų, muziejaus vadovų padėkos raštais. Kudirkos Naumiesčio bendruomenė nominavo „Varpo apdovanojimui“ už pagalbą bendruomenių veikloje, meninę raišką ir jaunosios kartos kūrybinį ugdymą. Nuolatos domisi naujovėmis, lanko seminarus, tobulina kvalifikaciją. 2018 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje buvo sertifikuotos langų užuolaidos (013PP01.01.01) ir suteiktas A kategorijos Tautinio paveldo produktų sertifikatas (Nr. 00861). 2018 m. lapkričio 11 d. pripažinta popieriaus karpinių tradicinių amatų meistre. Meistrė yra aktyvi tradicinių renginių: „Kaziuko mugė“, „Aukso vainikas“, Respublikinis bendruomenių sąskrydis ir kt., parodų, seminarų dalyvė, noriai veda edukacinius užsiėmimus mokiniams, senjorams, senelių namų gyventojams, įvairių bendruomenių nariams, kurių metu mielai perteikia savo turimas žinias. Meilutės tradiciniai karpiniai pasiekia ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių pirkėjus: Vokietijos, Suomijos, JAV, Latvijos, Lenkijos ir kitus. Keletas Meilutės darbų yra knygoje „Lietuvos ir pasaulio popieriaus karpinių menas“, Šakių krašto kalendoriuje. Dar plačiau karpinius demonstruoja svetainėje sakiaitic.lt/amatininkai/, nuotolinėje Kaziuko mugės svetainėje. Taip pat yra finansuotas Žemės ūkio rūmų projektas tautinio paveldo gaminių elektroninei parduotuvei kurti. Šios parduotuvės dėka Meilutė karpinius gali demonstruoti  Lietuvoje ir užsienyje.

2021.12.01 Muilo gamybos edukaciniai užsiėmimai gruodžio mėn.

Tradicinio amato meistrė Sandra Makutėnienė kviečia dalyvauti nemokamame edukaciniame muilo gamybos užsiėmime

Vilniaus etninės kultūros centre, Pamėnkalnio g. 34, Vilnius – gruodžio 16 d. 18:00 val.

Priimami tik iš anksto (prieš 2 d.) užsiregistravę ir gavę patvirtinimą asmenys.

Maloniai kviečiame registruotis tel. 8 687 20501 arba el. p. sandra.makuteniene@gmail.com

2021.11.30 Metinė konferencija „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas“

konferencijaSėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir amatų centro iškilmingas apdovanojimas jau gruodžio 10 d.  metinėje tautinio paveldo konferencijoje „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas“. Šiais metais renginys įvyks jaukiame Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre, iš kur tiesioginė transliacija internetu Jus pasieks kiekviename Lietuvos kampelyje.

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kartu su Žemės ūkio ministerija gruodžio 10 d. kviečia susiburti ir kartu dalyvauti šventinėje popietėje nuo 12 valandos.

„Pernai karantinui sutrukdžius rengti metinę tautinio paveldo konferenciją, šiais metais renkamės saugesnį variantą – profesionalią transliaciją internetu. Tokia renginio forma pasirinkta dėl augančio susirgimų skaičiaus, bandant išlikti saugiais ir sveikais. Todėl į Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centrą pakvietėme tik kandidatus laimėti, vertinimo komisijos atstovus bei sveikintojus, neskaitant profesionaliai transliacijai reikalingą personalą, - sako renginio organizatoriai. – Visus konferencijos dalyvius kviečiame stebėti ir dalyvauti per nuotolį.

Konferencijos metu bus apdovanojami sėkmingiausiai dirbantys tradiciniai amatininkai ir tradicinių amatų centras; pranešimus apie muziejų vaidmenį puoselėjant tautinį paveldą skaitys Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė, Gita Šapranauskaitė.; Dr. Rimantas Astrauskas, Vytauto Didžiojo Universiteto ir Muzikos bei teatro akademijų docentas pristatys tautinio paveldo iššūkius moderniame pasaulyje ir Lietuvoje; lauks ir kiti pranešimai bei diskusijos. Diskutuoti bus galima ir internetu tiesiogiai komentuojant.

Tiesioginė transliacija neleis nuobodžiauti: dalyvius kviesime į nuotolinę ekskursiją po amatų centrą. Ją ves ir įdomiausias istorijas papasakos Aldona Kuprelytė, Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros paveldo vyr. specialistė.

Renginį ves charizmatiškoji Zita Kelmickaitė!

Konferencijos programa

Prašome registruotis į konferenciją ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 9 d., 16 val. Registracijos forma

Kontaktinis asmuo: Viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Verslumo skatinimo ir tautinio paveldo skyriaus specialistė Samanta Kazlauskaitė, tel. +37066350045, el. paštas s.kazlauskaite@litfood.lt

Pastaba: Renginys bus transliuojamas tiesiogiai internetu, maloniai lauksime prisijungiant!

2021.11.29 SKELBIAMAS TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRŲ, TRADICINIŲ AMATININKŲ IR TRADICINIO AMATO PAMEISTRIŲ PARAIŠKŲ GAUTI INDIVIDUALIĄ ARBA EDUKACINĘ VALSTYBĖS STIPENDIJĄ PRIĖMIMAS

Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus informacija

Tradicinis amatininkas, keramikas Vygantas Vasaitis (A.Baltėno nuotrauka).

Žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 701 „Dėl Valstybės stipendijų tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams įsteigimo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti individualią arba edukacinę valstybės stipendiją. Gauti individualią stipendiją turi teisę tradiciniai amatininkai, tradicinio amato pameistriai, o edukacinę stipendiją – tradicinių amatų meistrai (toliau – pareiškėjai).

Pareiškėjai, norintys gauti stipendiją, paraiškas ministerijai turi pateikti asmeniškai (tiesiogiai atvykę į Ministeriją), per kurjerį, registruota pašto siunta arba elektroninėmis priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą). Pareiškėjas, pretenduojantis gauti stipendiją, per einamuosius metus gali teikti tik vieną paraišką skirti vienos rūšies stipendiją.

Kartu su paraiška privaloma pateikti patirties ir (arba) praktinės veiklos tradicinių amatų srityje aprašymą. Teikiant paraišką edukacinei stipendijai gauti, papildomai privaloma pateikti dokumentus, kurie patvirtina kvietimą dalyvauti stažuotėje, kursuose, konferencijoje, simpoziume ir kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti. Kartu su paraiška teikiami ir kiti dokumentai, kuriuose pagrindžiama paraiškoje nurodyta informacija.

Dokumentai pateikiami spausdintine (surinkti kompiuteriu) ir elektronine (įrašyti į elektroninę laikmeną (PDF ir Word formatu) forma.

Stipendijos dydis – 10 bazinių socialinių išmokų per mėnesį. Individualios stipendijos mokėjimo trukmė – iki 1 metų, edukacinės – iki 6 mėnesių. Numatoma skirti 6 stipendijas.

Paraiškos ir pridedami dokumentai Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 264 kab.) gali būti teikiami nuo š. m. lapkričio 3 d. iki š. m. gruodžio 3 d., 23 darbo dienas nuo paskelbimo dienos.

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Dubnikienė (tel. (8 5) 239 1125, el. p. violeta.dubnikiene@zum.lt).

Paraiška skirti edukacinę valstybės stipendiją

Paraiška skirti individualią valstybės stipendiją

LRV nutarimas dėl stipendijų skyrimo

2021.11.25 Kretingos rajono savivaldybė informuoja

Kretingos rajono savivaldybė informuoja, kad bendradarbiaudama su Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado tvarkytoju, LNKC Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado specialistėmis  L. Sungailiene ir S. Ramoškaite, 2020–2021 metais sėkmingai atliko parengiamuosius Kretingos rajono nematerialaus kultūros paveldo vertybių registro, vietinio šių vertybių bylų archyvo kūrimo darbus.

2021 m. lapkričio 30 d. Kretingos rajono kultūros centre vyks pirmųjų Nematerialaus kultūros paveldo vertybių įrašymo iškilmės į Kretingos rajono savivaldybės Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

Rodoma 6 - 10118 įrašų
Įrašų puslapyje: