2019.05.16 Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras kviečia amatininkus dalyvauti festivalyje „Lauksnos“

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

2019 m. liepos 12-14 dienomis Klaipėdoje vyks tarptautinio nematerialaus kultūros paveldo festivalio LAUKSNOS „Amatų miestelis“. Jame laukiami Lietuvos tradicinių amatų meistrai, tautinio paveldo produktų gamintojai, amatų rekonstruktoriai ir kiti kultūros paveldo puoselėtojai, norintys papuošti šį renginį savo dalyvavimu, demonstruojamu amatu.

Registracija  skelbiama https://www.lauksnos.lt/prekyba/amatudemosntravimas

 

Tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis „Lauksnos“ – tai analogo Lietuvoje neturintis renginys, reprezentuojantis UNESCO saugomus tradicinės kultūros elementus – tradicinės tautų žodinės, muzikinės kultūros, liaudies meno šedevrus. 2019-aisiais Klaipėdoje festivalį pasitiksime antrąjį kartą. Liepos 11–14 d. „Lauksnos“ kvies įvairiose Klaipėdos senamiesčio erdvėse susipažinti su vertybėmis, įtrauktomis į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo apsaugos sąrašus bei Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Greta tradicinių koncertų, nematerialaus kultūros paveldo unikumai atsiskleis ir demonstruojant įvairių tautų amatus, meno rūšis ir mokymų, kūrybinių dirbtuvių, susitikimų, filmų peržiūrų, parodų metu. Festivaliui „Lauksnos“ suteiktas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos patronažas.

2019.05.13 Edukaciniai užsiėmimai apie senąją stogdengystę

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

2019 metų gegužės 16-18 dienomis parodoje ,,Baltijos miškai -2019" Paluknio aerodrome Trakų raj. stogdengystės tradicinių amatų meistras Gintas Čekauskas ves edukacinius užsiėmimus senosios stogdengystės tema.

2019.04.25 Balandžio 27 d. tradicinė Pirmosios vagos ir Jurginių šventė Veisėjuose

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

 

 

 

2019.04.25 Tautinio paveldo produktų kūrėjai kviečiami tapti Marijampolės miesto šventės dalimi!

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Gegužės 31 – birželio 2 dienomis Marijampolėje vyks miesto šventė šiemet garbingai pavadinta ,,Cukriniu festivaliu’’. Lietuvoje pripažinta kultūros paveldo vertybe – pirmuoju cukraus fabriku garsėjančiame mieste tris dienas rengiama šventė kviečia registruotis tautinio paveldo produktų kūrėjus. Šventėje vyksiančioje mugėje laukiami įvairūs visos Lietuvos tautodalininkai ir tautinio paveldo produktų kūrėjai: maisto gamintojai, amatininkai, žolininkai ir t.t. Saldžiausio miestu šiemet save tituluojanti Marijampolė žada ir išskirtinę festivalio programą.

Detalesnės dalyvavimo sąlygos čia: https://festivus.lt/renginiai/marijampoles-miesto-svente#registracijos-tvarka

Dalyvius registruotis nuo gegužės 2 dienos kviečiame čia: https://festivus.lt/renginiai/marijampoles-miesto-svente/registracija

2019.04.25 II KVIETIMAS TRADICINIAMS AMATININKAMS TEIKTI PARAIŠKAS 2019 M. GEGUŽĖS 6–31 D.

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Vadovaujantis priemonės ,,Tautinio paveldo išsaugojimas“ paraiškų priėmimo 2019 metais grafiku, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 1 d. įsakymu    Nr.3D-54, ir Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (žemės ūkio ministro 2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 3D-35 redakcija) (toliau – Taisyklės), skelbiamas kvietimas teikti paraiškas gauti valstybės paramą tautinio paveldo produktams saugoti, kurti, realizuoti ir populiarinti.

Paraiškų teikimo terminas – 2019 m. gegužės 6–31 d.

Priimamos paraiškos 2019 metų veiklai, nurodytai Taisyklių 5.2, 5.3 ir 5.4 papunkčiuose, finansuoti, išskyrus dalyvavimui renginiuose „Kaziuko mugė 2019“ Vilniuje, „Kazimiero mugė 2019“ Kaune, „Skamba skamba kankliai 2019“ Vilniuje (jiems paraiškos buvo teikiamos I kvietime).

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. – B tautinio paveldo produktų kategorijai.

II kvietimo paraiškoms finansuoti skiriama 39 000 Eur. Nepanaudojus visų I kvietimui skirtų lėšų, jų likutis bus perkeliamas II kvietimui. Jeigu gautose paraiškose bendras prašomos pagalbos sumos poreikis didesnis nei paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirta bendra pagalbos suma, pareiškėjams taikomi Taisyklių 32 p. nurodyti pirmumo kriterijai.

Paraiškos (Taisyklių 1 priedas) teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius) asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta. Kartu su paraiška turi būti pateikti Taisyklių 28 p. nurodyti dokumentai.

Papildoma informacija teikiama bendraisiais Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos telefonais (8 5) 252 6999, 1841 arba elektroniniu paštu (adresu info@nma.lt)

 

Paraiška gauti lėšas pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles:

https://www.nma.lt/index.php/parama/nacionalinemis-lesomis-finansuojamos-priemones/valstybes-paramos-priemones/tautinio-paveldo-finansavimas/dokumentu-formos/8933

 

Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E092A59CE0DE/VgkEbuGlfK

Rodoma 96 - 100101 įrašų
Įrašų puslapyje: