2019.04.25 Tautinio paveldo produktų kūrėjai kviečiami tapti Marijampolės miesto šventės dalimi!

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Gegužės 31 – birželio 2 dienomis Marijampolėje vyks miesto šventė šiemet garbingai pavadinta ,,Cukriniu festivaliu’’. Lietuvoje pripažinta kultūros paveldo vertybe – pirmuoju cukraus fabriku garsėjančiame mieste tris dienas rengiama šventė kviečia registruotis tautinio paveldo produktų kūrėjus. Šventėje vyksiančioje mugėje laukiami įvairūs visos Lietuvos tautodalininkai ir tautinio paveldo produktų kūrėjai: maisto gamintojai, amatininkai, žolininkai ir t.t. Saldžiausio miestu šiemet save tituluojanti Marijampolė žada ir išskirtinę festivalio programą.

Detalesnės dalyvavimo sąlygos čia: https://festivus.lt/renginiai/marijampoles-miesto-svente#registracijos-tvarka

Dalyvius registruotis nuo gegužės 2 dienos kviečiame čia: https://festivus.lt/renginiai/marijampoles-miesto-svente/registracija

2019.04.25 II KVIETIMAS TRADICINIAMS AMATININKAMS TEIKTI PARAIŠKAS 2019 M. GEGUŽĖS 6–31 D.

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Vadovaujantis priemonės ,,Tautinio paveldo išsaugojimas“ paraiškų priėmimo 2019 metais grafiku, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 1 d. įsakymu    Nr.3D-54, ir Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (žemės ūkio ministro 2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 3D-35 redakcija) (toliau – Taisyklės), skelbiamas kvietimas teikti paraiškas gauti valstybės paramą tautinio paveldo produktams saugoti, kurti, realizuoti ir populiarinti.

Paraiškų teikimo terminas – 2019 m. gegužės 6–31 d.

Priimamos paraiškos 2019 metų veiklai, nurodytai Taisyklių 5.2, 5.3 ir 5.4 papunkčiuose, finansuoti, išskyrus dalyvavimui renginiuose „Kaziuko mugė 2019“ Vilniuje, „Kazimiero mugė 2019“ Kaune, „Skamba skamba kankliai 2019“ Vilniuje (jiems paraiškos buvo teikiamos I kvietime).

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. – B tautinio paveldo produktų kategorijai.

II kvietimo paraiškoms finansuoti skiriama 39 000 Eur. Nepanaudojus visų I kvietimui skirtų lėšų, jų likutis bus perkeliamas II kvietimui. Jeigu gautose paraiškose bendras prašomos pagalbos sumos poreikis didesnis nei paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirta bendra pagalbos suma, pareiškėjams taikomi Taisyklių 32 p. nurodyti pirmumo kriterijai.

Paraiškos (Taisyklių 1 priedas) teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius) asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta. Kartu su paraiška turi būti pateikti Taisyklių 28 p. nurodyti dokumentai.

Papildoma informacija teikiama bendraisiais Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos telefonais (8 5) 252 6999, 1841 arba elektroniniu paštu (adresu info@nma.lt)

 

Paraiška gauti lėšas pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles:

https://www.nma.lt/index.php/parama/nacionalinemis-lesomis-finansuojamos-priemones/valstybes-paramos-priemones/tautinio-paveldo-finansavimas/dokumentu-formos/8933

 

Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E092A59CE0DE/VgkEbuGlfK

2019.04.17 NAUJAS PROJEKTAS

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Lietuvos kaimo turizmo asociacija (LKTA) pradėjo vykdyti projektą  "Tradicinių lietuviškų amatų gidas".

LKTA atrinko amatininkus iš prioritetinių turizmo regionų, kurie taptų vaizdo klipo apie tam tikrą amatą veidu.

Kviečiame amatininkus, į kuriuos kreipsis projekto vykdytojai, pasinaudoti šia puikia galimybe pasireklamuoti, pademonstruoti savo amatą ir dalyvauti populiarinant tautinį paveldą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Projekto tikslas - vykdant e. rinkodaros priemones didinti tradicinių Lietuvos amatų bei UNESCO kultūros paveldo objektų populiarumą bei žinomumą.

Projekto metu bus surinkta ir susisteminta medžiaga apie 30 lietuviškų liaudies amatų, šių amatų produktus, edukacines ar parodomąsias programas ir UNESCO paveldo objektus Lietuvos prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose. Apie minėtus kultūros paveldo objektus bus sukurti vaizdo filmai ir foto medžiaga. Projekto metu bus sukurtas elektroninis žemėlapis su pažymėtomis amatų vykdymo ir/ar edukacinių amatų programų demonstravimo, materialiųjų UNESCO paveldo objektų vietomis; sukurti el. lankstinukai. Visas sukurtas turinys bus integruotas į internetinės svetainės www.atostogoskaime.lt polapį "Lietuvos amatų ir UNESCO objektų gidas".
 
Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos šios e-rinkodaros priemonės:

1. Sukurtas internetinės svetainės polapis "Lietuvos amatų ir UNESCO objektų gidas"
2. Vykdoma reklama paieškos sistemose
3. Vykdoma rinkodara socialiniuose tinkluose
4. Vykdoma videoreklama internete
5. Vykdoma reklama internetiniuose portaluose
6. Vykdoma turinio rinkodara.
7. Vykdomas paieškų sistemos optimizavimas (SEO)

Filmavimo laikai bus derinami individualiai.

Analogiškas projektas, kurio metu buvo filmuojamas ir fotografuojamas kulinarinis paveldas patalpintas svetainėje: www.skoniukelias.lt

Rodoma 116 - 118118 įrašų
Įrašų puslapyje: