2021.04.12 KVIETIMAS TRADICINIAMS AMATININKAMS TEIKTI PARAIŠKAS

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

2021 M. GEGUŽĖS 3 D. – 2021 M. GEGUŽĖS 28 D.

Vadovaujantis Paraiškų pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonės ,,Tautinio paveldo išsaugojimas, bendruomeninių ir kitų iniciatyvų skatinimas“ papriemonę ,,Tautinio paveldo išsaugojimas“ priėmimo 2021 metais grafiku, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-219, ir Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-195 redakcija) (toliau – Taisyklės), skelbiamas kvietimas teikti paraiškas gauti valstybės paramą tautinio paveldo produktams kurti, realizuoti ir populiarinti.

Paraiškų teikimo terminas: 2021 m. gegužės 3 d. – 2021 m. gegužės 28 d.

Priimamos paraiškos 2021 metų veiklai, nurodytai Taisyklių 10.2, 10.3 ir 10.4 papunkčiuose, finansuoti.

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. – B tautinio paveldo produktų kategorijai.

Paraiškos (Taisyklių 1 priedas) teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius) atsiunčiant jas per kurjerį arba paštu registruota pašto siunta (į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos asmeniškai atvykę pateikti paraiškos gyventojai laikinai nėra aptarnaujami). Kartu su paraiška turi būti pateikti Taisyklių 28 punkte nurodyti dokumentai.

Šio kvietimo paraiškoms finansuoti skiriama 162 000 Eur. Kai pateiktų paraiškų prašoma paramos suma viršija visą skiriamą bendrą paramos sumą, paraiškoms bus taikomi Taisyklių 32 punkte nustatyti pirmumo kriterijai bei paraiškos bus reitinguojamos pagal Taisyklių 33 punkte nustatytus atrankos balus.

Papildoma informacija teikiama bendraisiais Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos telefonais (8 5) 252 6999, 1841 arba elektroniniu paštu (adresu info@nma.lt)

Paraiška gauti lėšas pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles:

https://www.nma.lt/index.php/parama/nacionalinemis-lesomis-finansuojamos-priemones/valstybes-paramos-priemones/tautinio-paveldo-finansavimas/dokumentu-formos/8933

Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E092A59CE0DE/asr

2021.04.12 Tradicinių amatų centrų plėtra (2021 m.)

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. kviečia tradicinių amatų centrus  teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“.

 

Prioritetai – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

 Tikslinė sritis – vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas.

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:

  • tradicinių amatų centrų, kurie patenka į Tradicinių amatų centrų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-206, plėtra.

Paramos gali kreiptis viešasis juridinis asmuo.

Priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 300 001 Eur paramos lėšų.

 

Detali informacija patalpinta: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/tradiciniu-amatu-centru-pletra-2021-m/32979?tab=1

2021.04.03 Senjorės rankose gimstantys šiaudiniai sodai – tikri tautinio paveldo šedevrai

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra pristato žymiausius tradicinius amatininkus, kuriančius tautinio paveldo produktus. Viena tokių amatininkių – ilgametė tautinio paveldo puoselėtoja,

prieš savaitę 91-ąjį gimtadienį atšventusi šiaudinių sodų rišėja Janina Pavliukevičienė (Matusevičiūtė).

Daugiau skaityti čia:

https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/tautinis-paveldas/naujienos/senjores-rankose-gimstantys-siaudiniai-sodai--tikri-tautinio-paveldo-sedevrai-.html

2021.03.23 Velykos pagal žemaičių kultūros paveldą

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

2021 m. kovo  23 d. 13 val. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija organizuoja nuotolinį seminarą artėjančių švenčių tema „Velykos“. Programoje numatyta kalbėti apie Velykų tradicijas  bei Velykų valgius. Seminaro metu bus galima pamėginti patiems išmokti marginti kiaušinius vašku – praktinį užsiėmimą ves - Sigita Mažeikienė, Platelių gimnazija.

Kviečiame susipažinti su žemaičių kultūros paveldu. Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie susitikimo:

Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie susitikimo: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFjNmVjNzUtYjM5ZC00MWJiLTkxZWEtNDk0MmI2Yjk0MGMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a10d6f22-76d0-4bea-bc7f-10ed6f1a78f7%22%2c%22Oid%22%3a%22b59cf08b-44c2-400f-8925-c4482af0763f%22%7d

Programą rasite čia: https://www.facebook.com/events/5336640923072639

2021.03.15 Vilniaus krašto verbų ir Kaziuko meduolių paroda

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Vilniaus rajono savivaldybė pristato unikalią parodą apie tradicinių pavasario švenčių simbolius – Vilniaus krašto verbas ir Kaziuko meduolius

Leisdamiesi Vilniaus krašto verbų ir Kaziuko meduolių parodos keliais pažinsite padavimus, burtus, patarles, susijusias su šiais simboliais bei jų kilmę. Susipažinsite su amatininkais, kurių darbščios rankos kuria nepakartojamus stebuklus. Tik Jų dėka šie amatai gyvuoja iki mūsų dienų. Todėl, visiškai pelnytai, 2019 metais „Verbų rišimo tradicija Vilniaus krašte“ įrašyta į Lietuvos kultūros paveldo vertybių sąvadą.

Video filmas „Vilniaus krašto verbos“: https://www.youtube.com/watch?v=36Pd79Y_jXw

 

Paroda ir video filmas sukurti įgyvendinant Latvia-Lithuania-Belarus Programos projektą „Atraskime regionų šaknis iš naujo!“

#LatviaLithuaniaBelarus #lvltby #EUinmyRegion

Daugiau apie projektą ir jo veiklas: https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Atraskime-regionu-aknis-i-naujo/2212

Rodoma 11 - 1587 įrašų
Įrašų puslapyje: