2020.11.25 Kviečiame dalyvauti tradicinių amatininkų apklausoje

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

UAB „ESTEP Vilnius“  iki š. m. gruodžio 4 d. (imtinai) atlieka tradicinių amatininkų apklausą. Kviečiame tradicinius amatininkus užpildyti apklausos klausimyną. Jis prieinamas per šią nuorodą https://forms.gle/b1AUJMKpswozHKWZ7

Daliai tradicinių amatininkų klausimynas buvo išsiųstas el. paštu. Jei kvietimo negavote arba nesinaudojate el. paštu, klausimyną galite užpildyti internete.

Apklausa yra Žemės ūkio ministerijos užsakymu atliekamos studijos „Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 m. programos įgyvendinimo analizė, pamokos ir įžvalgos ateičiai dalis. Plačiau apie studiją: http://www.tautinispaveldas.lt/naujienos1/del-bendradarbiavimo-atliekant-studija/1082

Studijos objektas – Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programos (toliau – Programa) įgyvendinimas. Siekiant įvertinti tradicinių amatininkų požiūrį į tautinio paveldo produktų apsaugą ir tradicinių amatų plėtrą Lietuvoje atliekama tradicinių amatininkų apklausą. Apklausos rezultatai bus naudojami nustatant kai kurių Programos rodiklių reikšmes ir teikiant pasiūlymus dėl tautinio paveldo produktų apsaugos ir tradicinių amatų plėtros skatinimo priemonių Lietuvoje po 2020 m.

Maloniai prašome skirti iki 15 minučių ir užpildyti internetinę apklausos anketą. Jei pildant anketą kiltų klausimų, galite kreiptis telefonu 8 638 77 276 (asmuo kontaktams – UAB „ESTEP Vilnius“ analitikė Ingrida Urbonaitė).

2020.11.18 Seminaras SENOSIOS IR TRADICINĖS AMATININKYSTĖS POPULIARINIMAS IR INTEGRAVIMAS Į KULTŪROS PAVELDO ŠVIETIMO SRITĮ

Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos informacija

2020 m. lapkričio 25-26 d. Vilniaus dailiųjų amatų asociacija organizuoja kvalifikacijos kėlimo seminarą amatininkystės integravimo į kultūros paveldo švietimo sektorių srityje. 

Seminaras skirtas kelti kultūros sektoriuje aktyviai veikiančių darbuotojų kvalifikaciją bei motyvaciją integruoti žinias apie senąją ir tradicinę amatininkystę į kultūros įstaigoje įgyvendinamas edukacines programas ir veiklas, atkreipti kultūros darbuotojų dėmesį į amatininkystės svarbą bendram šalies paveldo, tradicijų ir istorijos pažinimo didinimui, paruošti edukatorius kaip vieną iš tarpinių grandžių tarp profesionalių tradicinių amatininkų ir kultūros įstaigų lankytojų, siekiant populiarinti ir integruoti tradicinę amatininkystę į kultūros sektorių.

Seminaro data: 2020 m. lapkričio 25-26 d. 10-16 val.

SEMINARO PROGRAMA

Facebook renginys

Registracija vyksta iki lapkričio mėn 24 dienos.

Seminaras vyks nuotoliniu būdu per ZOOM platformą. 

Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems seminaro dalyviams. Kontaktai išankstinei registracijai ar pasiteiravimui: Marija Navickaitė vdaa.dirbtuves@gmail.com +37062871246 Seminaro dalyviams, išklausiusiems visą seminaro programą, bus išduodami dalyvio pažymėjimai. Projektą dalinai finansuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

2020.11.16 Atšaukti J. Treinytės edukaciniai užsiėmimai “Šiaudinukas“

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Tradicinio amato meistrė Jurgita Treinytė - Jorė atšaukia šiuos edukacinius užsiėmimus “Šiaudinukas“ lapkričio mėn.:

Šiaudinių dirbinių rišimas: sodai, žvaigždės, šiaudiniai eglutės žaisliukai, girliandos

 

Vieta

Data

Užsiėmimo pradžia

Adresas

1.

Pastrėvio mokykla

Lapkričio 6 d.

10.00

Pastrėvio k., Mokyklos g.15, Elektrėnų raj.

2.

Kruonio KC Darsūniškio skyrius

Lapkričio  7 d.

11.00

Darsūniškis, Darsūniškio g.1, Kaišiadorių raj.

3.

Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjunga

Lapkričio  10d.

13.30

Vytauto Didžiojo g. 44, Kaišiadorys

4.

Vilūnų biblioteka

Lapkričio 13d.

12.00

Vilūnų k. Alytaus plentas 24, Kaišiadorių raj.

5.

Rumšiškių kultūros centras

Lapkričio  17d.

16.00

Rumšiškės, Rumšos g. 37, Kaišiadorių raj.

6.

Kruonio kultūros centras

Lapkričio  18d.

17.00

Kruonis, Darsūniškio g.1,

Kaišiadorių raj.

7.

Neformaliojo švietimo skyrius

Lapkričio  20d.

10.00

Kestučio g.23, Kaišiadorys

 

8.

Žaslių kultūros centras

Lapkričio 23 d.

9.00

Žasliai, Vytauto g.38, Kaišiadorių raj.

9.

Neformaliojo švietimo skyrius

Lapkričio  27d.

10.00

Kestučio g.23, Kaišiadorys

 

Pasiteirauti: el. paštu jurgita.treinyte@gmail.com arba tel. 867098178“

2020.11.10 Dėl bendradarbiavimo atliekant studiją

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija sudarė sutartį su UAB „ESTEP Vilnius“ (toliau – Vertintojas) dėl studijos „Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 m. programos įgyvendinimo analizė, pamokos ir įžvalgos ateičiai“ atlikimo. Studijos tikslas – atlikti Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programos  įgyvendinimo analizę, nustatyti sėkmių / nesėkmių priežastis ir pateikti įžvalgas ateičiai išsaugant Lietuvos tautinį paveldą.

Ministerija prašo tautinio paveldo gamintojus ir kūrėjus, kitus asmenis, dirbančius tradicinių amatų srityje, bendradarbiauti su Vertintoju ir teikti informaciją, susijusią su tautinio paveldo produktais, tradiciniais amatais, jų ir tradicinių amatų centrų veikla. 

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Dubnikienė (tel. (8 5) 239 1125, el. p. Violeta.Dubnikiene@zum.lt).

2020.10.28 SKELBIAMAS TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRŲ, TRADICINIŲ AMATININKŲ IR TRADICINIO AMATO PAMEISTRIŲ PARAIŠKŲ GAUTI INDIVIDUALIĄ ARBA EDUKACINĘ VALSTYBĖS STIPENDIJĄ PRIĖMIMAS

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 701 „Dėl Valstybės stipendijų tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams įsteigimo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti individualią arba edukacinę valstybės stipendiją. Gauti individualią stipendiją turi teisę tradiciniai amatininkai, tradicinio amato pameistriai, o edukacinę stipendiją – tradicinių amatų meistrai (toliau – pareiškėjai).

Pareiškėjai, norintys gauti stipendiją, paraiškas ministerijai turi pateikti asmeniškai (tiesiogiai atvykę į Ministeriją), per kurjerį, registruota pašto siunta arba elektroninėmis priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą). Pareiškėjas, pretenduojantis gauti stipendiją, per einamuosius metus gali teikti tik vieną paraišką skirti vienos rūšies stipendiją.

Kartu su paraiška privaloma pateikti patirties ir (arba) praktinės veiklos tradicinių amatų srityje aprašymą. Teikiant paraišką edukacinei stipendijai gauti, papildomai privaloma pateikti dokumentus, kurie patvirtina kvietimą dalyvauti stažuotėje, kursuose, konferencijoje, simpoziume ir kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti. Kartu su paraiška teikiami ir kiti dokumentai, kuriuose pagrindžiama paraiškoje nurodyta informacija.

Stipendijos dydis – 10 bazinių socialinių išmokų per mėnesį. Individualios stipendijos mokėjimo trukmė – iki 1 metų, edukacinės – iki 6 mėnesių.

Paraiškos ir pridedami dokumentai Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir inovacijų skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 264 kab.) gali būti teikiami nuo š. m. lapkričio 3 d. iki š. m. gruodžio 3 d., 22 darbo dienas nuo paskelbimo dienos.

Tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikoje iki gruodžio 3 d. galiotų karantinas, paraiškas  prašome siųsti registruota pašto siunta aukščiau nurodytu adresu.

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Dubnikienė (tel. (8 5) 239 1125, el. p. violeta.dubnikiene@zum.lt).

Paraiška skirti edukacinę valstybės stipendiją

Paraiška skirti individualią valstybės stipendiją

LRV nutarimas dėl stipendijų skyrimo

Rodoma 11 - 1577 įrašų
Įrašų puslapyje: