2021.06.03 Tradicinio pynimo (iš šiaudų) amato edukaciniai užsiėmimai

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Tradicinio pynimo amato meistrė Jurgita Kaščiukaitė – Kutkienė kviečia visus norinčius išmokti pinti šiaudinius sodus, girliandas ir eglutės žaisliukus į edukacinius užsiėmimus:

Birželio 26 d.  13 val. Tradiciniai amatai Vabalninko krašte

Liepos 3 d. 11 val. Dusetų kraštiečių šventė (Zarasų r.)

Liepos 7 d. 13.30 val. Amatų stovykla šeimoms. Pynimo dirbtuvės. Rūdiškės

Liepos 8 d. 13.30 val. Amatų stovykla šeimoms. Pynimo dirbtuvės. Rūdiškės

Lapkričio 25 - 26 d. 18 val. (laikas gali būti tikslinamas) Vilniaus r. Buivydiškių pagr. mokyklos Sudervės pradinės mokyklos ir miestelio bendruomenės vakarojimai ,,Šiaudiniai stebuklai“.

 

Tel. pasiteiravimui 867173458.

2021.05.26 Suvalkietiškų juostų audimo edukaciniai užsiėmimai.

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

uzsiemimai

2021.05.24 Popierinių užuolaidėlių karpymo užsiėmimai

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Sertifikuota tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė Bražėnienė kviečia visus norinčius išmokti kirpti popierines užuolaidėles 2021 m. birželio 14-19 dienomis nuo 10 val. į Tradicinių amatų centrą „Svirnas“. Užsiėmimai nemokami, priemonės darbui suteikiamos.

uzuolaideles

2021.04.26 Tautiniai simboliai ir jų transformacijos logotipuose

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“) balandžio 29 d. 14 val. organizuoja informacinį nuotolinį renginį „Tautiniai simboliai ir jų transformacijos logotipuose“. Renginys skirtas visiems, kuriems rūpi plėtoti tautinio paveldo srities gaminių, gamintojų ir institucijų ženklų, logotipų patrauklumą ir įtaigumą.

Daugiau informacijos rasite čia:

 https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/tautinis-paveldas/naujienos/tautiniai-simboliai-logotipuose.html

2021.04.12 KVIETIMAS TRADICINIAMS AMATININKAMS TEIKTI PARAIŠKAS

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

2021 M. GEGUŽĖS 3 D. – 2021 M. GEGUŽĖS 28 D.

Vadovaujantis Paraiškų pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonės ,,Tautinio paveldo išsaugojimas, bendruomeninių ir kitų iniciatyvų skatinimas“ papriemonę ,,Tautinio paveldo išsaugojimas“ priėmimo 2021 metais grafiku, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-219, ir Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-195 redakcija) (toliau – Taisyklės), skelbiamas kvietimas teikti paraiškas gauti valstybės paramą tautinio paveldo produktams kurti, realizuoti ir populiarinti.

Paraiškų teikimo terminas: 2021 m. gegužės 3 d. – 2021 m. gegužės 28 d.

Priimamos paraiškos 2021 metų veiklai, nurodytai Taisyklių 10.2, 10.3 ir 10.4 papunkčiuose, finansuoti.

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. – B tautinio paveldo produktų kategorijai.

Paraiškos (Taisyklių 1 priedas) teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius) atsiunčiant jas per kurjerį arba paštu registruota pašto siunta (į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos asmeniškai atvykę pateikti paraiškos gyventojai laikinai nėra aptarnaujami). Kartu su paraiška turi būti pateikti Taisyklių 28 punkte nurodyti dokumentai.

Šio kvietimo paraiškoms finansuoti skiriama 162 000 Eur. Kai pateiktų paraiškų prašoma paramos suma viršija visą skiriamą bendrą paramos sumą, paraiškoms bus taikomi Taisyklių 32 punkte nustatyti pirmumo kriterijai bei paraiškos bus reitinguojamos pagal Taisyklių 33 punkte nustatytus atrankos balus.

Papildoma informacija teikiama bendraisiais Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos telefonais (8 5) 252 6999, 1841 arba elektroniniu paštu (adresu info@nma.lt)

Paraiška gauti lėšas pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles:

https://www.nma.lt/index.php/parama/nacionalinemis-lesomis-finansuojamos-priemones/valstybes-paramos-priemones/tautinio-paveldo-finansavimas/dokumentu-formos/8933

Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E092A59CE0DE/asr

Rodoma 21 - 25101 įrašų
Įrašų puslapyje: