2021.04.12 Tradicinių amatų centrų plėtra (2021 m.)

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. kviečia tradicinių amatų centrus  teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“.

 

Prioritetai – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

 Tikslinė sritis – vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas.

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:

 • tradicinių amatų centrų, kurie patenka į Tradicinių amatų centrų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-206, plėtra.

Paramos gali kreiptis viešasis juridinis asmuo.

Priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 300 001 Eur paramos lėšų.

 

Detali informacija patalpinta: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/tradiciniu-amatu-centru-pletra-2021-m/32979?tab=1

2021.04.03 Senjorės rankose gimstantys šiaudiniai sodai – tikri tautinio paveldo šedevrai

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra pristato žymiausius tradicinius amatininkus, kuriančius tautinio paveldo produktus. Viena tokių amatininkių – ilgametė tautinio paveldo puoselėtoja,

prieš savaitę 91-ąjį gimtadienį atšventusi šiaudinių sodų rišėja Janina Pavliukevičienė (Matusevičiūtė).

Daugiau skaityti čia:

https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/tautinis-paveldas/naujienos/senjores-rankose-gimstantys-siaudiniai-sodai--tikri-tautinio-paveldo-sedevrai-.html

2021.03.23 Velykos pagal žemaičių kultūros paveldą

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

2021 m. kovo  23 d. 13 val. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija organizuoja nuotolinį seminarą artėjančių švenčių tema „Velykos“. Programoje numatyta kalbėti apie Velykų tradicijas  bei Velykų valgius. Seminaro metu bus galima pamėginti patiems išmokti marginti kiaušinius vašku – praktinį užsiėmimą ves - Sigita Mažeikienė, Platelių gimnazija.

Kviečiame susipažinti su žemaičių kultūros paveldu. Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie susitikimo:

Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie susitikimo: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFjNmVjNzUtYjM5ZC00MWJiLTkxZWEtNDk0MmI2Yjk0MGMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a10d6f22-76d0-4bea-bc7f-10ed6f1a78f7%22%2c%22Oid%22%3a%22b59cf08b-44c2-400f-8925-c4482af0763f%22%7d

Programą rasite čia: https://www.facebook.com/events/5336640923072639

2021.03.15 Vilniaus krašto verbų ir Kaziuko meduolių paroda

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Vilniaus rajono savivaldybė pristato unikalią parodą apie tradicinių pavasario švenčių simbolius – Vilniaus krašto verbas ir Kaziuko meduolius

Leisdamiesi Vilniaus krašto verbų ir Kaziuko meduolių parodos keliais pažinsite padavimus, burtus, patarles, susijusias su šiais simboliais bei jų kilmę. Susipažinsite su amatininkais, kurių darbščios rankos kuria nepakartojamus stebuklus. Tik Jų dėka šie amatai gyvuoja iki mūsų dienų. Todėl, visiškai pelnytai, 2019 metais „Verbų rišimo tradicija Vilniaus krašte“ įrašyta į Lietuvos kultūros paveldo vertybių sąvadą.

Video filmas „Vilniaus krašto verbos“: https://www.youtube.com/watch?v=36Pd79Y_jXw

 

Paroda ir video filmas sukurti įgyvendinant Latvia-Lithuania-Belarus Programos projektą „Atraskime regionų šaknis iš naujo!“

#LatviaLithuaniaBelarus #lvltby #EUinmyRegion

Daugiau apie projektą ir jo veiklas: https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Atraskime-regionu-aknis-i-naujo/2212

2021.02.02 Tradiciniai amatai Utenoje

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

https://www.facebook.com/tacsvirnas/videos/?ref=page_internal

https://www.youtube.com/channel/UCNjp_ABn3MVaCjVUu1ha85w

Utenos kraštotyros muziejaus padalinys Tradicinių amatų centras „Svirnas“ 2020 m. pavasarį Kultūros tarybai teikė projektą „Vaizdo pamokų ciklas „Amatas – gyvenimo pamatas“. Aplankė sėkmė – projektas gavo finansavimą. Projekto tikslas – užtikrinti edukacinės veiklos tęstinumą ir pasitelkiant pažangias technologijas mokymą (-si) perkelti į skaitmeninę erdvę. Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti  rezultatus – mokomąsias vaizdo pamokas, kuriose amato moko geriausi savo srities tradicinių amatų meistrai. Tikimės, kad tai padės  pažinti amatus, išmokti pasigaminti ir gal net ateityje tapti pameistriais. 

Vaizdo pamokų ciklą sudaro 10 skirtingų autentiškų filmų:

 1. Tradiciniai amatai Utenoje. Nukryžiuotojo drožimas. Eglūnas Židonis.
 2. Tradiciniai amatai Utenoje. Škaplieriaus audimas. Aleksandra Stasytienė.
 3.  Tradiciniai amatai Utenoje. Veltinių vėlimas. Jolita Juneliūnienė.
 4. Tradiciniai amatai Utenoje. Molinių švilpynių lipdymas. Jolita Levčenkienė.
 5. Tradiciniai amatai Utenoje. Pintinės pynimas. Vytautas Šemelis.
 6. Tradiciniai amatai Utenoje. Riešinių mezgimas. Julija Stankevičienė.
 7. Tradiciniai amatai Utenoje. Ąsočio žiedimas. Vytautas Valiušis.
 8. Tradiciniai amatai Utenoje. Prieverpstės gamyba. Albinas Šileika.
 9. Tradiciniai amatai Utenoje. Šiaudų sodo rišimas. Irena Eitminavičienė.
 10. Tradiciniai amatai Utenoje. Popieriaus užuolaidėlių karpymas. Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė.

Rodoma 26 - 30101 įrašų
Įrašų puslapyje: