2020.11.10 Dėl bendradarbiavimo atliekant studiją

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija sudarė sutartį su UAB „ESTEP Vilnius“ (toliau – Vertintojas) dėl studijos „Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 m. programos įgyvendinimo analizė, pamokos ir įžvalgos ateičiai“ atlikimo. Studijos tikslas – atlikti Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programos  įgyvendinimo analizę, nustatyti sėkmių / nesėkmių priežastis ir pateikti įžvalgas ateičiai išsaugant Lietuvos tautinį paveldą.

Ministerija prašo tautinio paveldo gamintojus ir kūrėjus, kitus asmenis, dirbančius tradicinių amatų srityje, bendradarbiauti su Vertintoju ir teikti informaciją, susijusią su tautinio paveldo produktais, tradiciniais amatais, jų ir tradicinių amatų centrų veikla. 

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Dubnikienė (tel. (8 5) 239 1125, el. p. Violeta.Dubnikiene@zum.lt).