2019.11.12 Kvietimas į seminarą „Senosios ir tradicinės amatininkystės populiarinimas ir integravimas į švietimo sektorių“

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos Senųjų amatų dirbtuvės įgyvendina kvalifikacijos kėlimo projektą

„Senosios ir tradicinės amatininkystės populiarinimas ir integravimas į švietimo sektorių“, finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos, ir lapkričio 21 d. organizuoja seminarą, skirtą bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams, edukuojantiems istorijos, technologijų, etnokultūros, kraštotyros ir pan. krypčių srityje, šių įstaigų vadovams, tradiciniams amatininkams, meistrams.

Registracijos forma: spausti čia

SENOSIOS IR TRADICINĖS AMATININKYSTĖS POPULIARINIMAS IR INTEGRAVIMAS Į ŠVIETIMO SEKTORIŲ