2020.03.04 Patvirtintos naujos Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 3d-140 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintos naujos Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės.

Artimiausiu metu bus skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal šias taisykles.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b79e0e05a2b11ea931dbf3357b5b1c0