Naujienos

Medžio apdirbimo amatai

Tradicinių amatų centrų plėtra (2021 m.)

2021.04.12

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. kviečia tradicinių amatų centrus  teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“.

Prioritetai – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

 Tikslinė sritis – vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas.

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:

  • tradicinių amatų centrų, kurie patenka į Tradicinių amatų centrų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-206, plėtra.

Paramos gali kreiptis viešasis juridinis asmuo.

Priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 300 001 Eur paramos lėšų.

Detali informacija patalpinta: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/tradiciniu-amatu-centru-pletra-2021-m/32979?tab=1