2021–2025 METŲ TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ VALSTYBINĖS APSAUGOS VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2022 METAIS ATASKAITA

Tautinio paveldo produktų valstybinė apsauga vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymu. 2012 m. konkretūs tautinio paveldo produktų apsaugos veiksmai buvo suplanuoti Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 m. programoje, kurios priemonių tęstinumą nuo 2021 metų užtikrina 2021–2025 m. tautinio paveldo produktų valstybinės apsaugos veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-582 ,,Dėl 2021–2025 m. tautinio paveldo produktų valstybinės apsaugos veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų planas). Tautinio paveldo produktų valstybinę apsaugą užtikrina LR Vyriausybė, Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM), VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, savivaldybės ir kitos institucijos.

Įgyvendinimo ataskaita 2022 m.

Studija „Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012-2020 m. programos įgyvendinimo analizė, pamokos ir įžvalgos ateičiai“

2020–2021 m. Žemės ūkio ministerijos užsakymu buvo atlikta studija „Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012-2020 m. programos įgyvendinimo analizė, pamokos ir įžvalgos ateičiai“ (atliko UAB „ESTEP Vilnius“). Studijos tikslas – atlikti Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programos įgyvendinimo analizę, nustatyti sėkmių / nesėkmių priežastis ir pateikti įžvalgas ateičiai išsaugant Lietuvos tautinį paveldą. Su studija galite susipažinti čia: Studija „Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012-2020 m. programos įgyvendinimo analizė, pamokos ir įžvalgos ateičiai