Naujienos

Artėja paraiškų teikimas

2022.07.12

Artėja paraiškų  sėkmingiausiai dirbančiam tradiciniam amatininkui ir tradicinių amatų centrui premijuoti teikimas

Ruoškime roges vasarą, kad žiemą visi smagiai suvažiuotume į kasmetinę konferenciją „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas”, kuri vyks Anykščių rajono Tradicinių amatų centre Niūronyse! Konferencijos metu bus paskelbti ir apdovanoti sėkmingiausiai dirbantys tradicijų puoselėtojai.

Nuo rugsėjo 1 d. kviesime teikti kandidatūras sėkmingiausiai dirbančio amatininko ir tradicinių amatų centro premijai gauti. Nors laiko dar šiek tiek liko, tačiau raginame medžiagą ruošti jau dabar.

Skiriamų premijų tikslas – įvertinti sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatų centrų ir tradicinių amatininkų veiklą ir juos paskatinti.

Kandidatūras premijoms gauti gali siūlyti savivaldybių administracijos, miestų ir rajonų kultūros ir švietimo įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, pavieniai asmenys. 

Prašome atkreipti dėmesį į paraiškų teikimo tvarką, kurioje yra pakeitimų.

Pareiškėjai Agentūrai turi pateikti šiuos dokumentus:

teikiant tradicinio amatininko kandidatūrą:

  • Tradicinio amatininko kandidatūros teikimo paraišką, kurioje aprašoma kandidato trejų metų (einamųjų ir dvejų ankstesnių) veikla;
  • dvi rekomendacijas (regioninės etninės kultūros globos tarybos, savivaldybių kultūros skyrių, kultūros ir mokslo įstaigų, asociacijų, bendruomenių ar kt.), kuriose turi būti nurodyti argumentai, kodėl kandidatas siūlomas premijai gauti. Pareiškėjas negali teikti savo rekomendacijos;
  • dokumentų kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų nuotraukas (8–10 vnt.), leidinius, lankstinukus, apdovanojimus, nuorodas ir kt.), kuria patvirtinama Aprašo 15.1 papunktyje nurodyta veikla;
  • tautinio paveldo produktų, neformaliojo mokymo programų sertifikatų, tradicinių amatų meistro pažymėjimų kopijas;

teikiant Tradicinių amatų centro kandidatūrą:

  • Tradicinių amatų centro kandidatūros teikimo paraišką, kurioje pateikiamas kandidato trejų metų (einamųjų ir dvejų ankstesnių) veiklos aprašymas;
  • dokumentų kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų nuotraukas (8–10 vnt.), leidinius, lankstinukus, apdovanojimus, nuorodas ir kt.), kuria patvirtinama Aprašo 15.2 papunktyje nurodyta veikla.

Dokumentai vertinami ir premijos skiriamos Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 3D-932 ,,Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Jei kiltų klausimų, prašome drąsiai kreiptis į Agentūros Verslumo skatinimo ir tautinio paveldo skyriaus specialistę Samantą Kazlauskaitę tel. +370 66350045 arba el. paštu s.kazlauskaite@litfood.lt 

Konkursą sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijoms gauti organizuoja Žemės ūkio ministerija kartu su VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.