Naujienos

Artėja paraiškų teikimas

2023.07.12

Ruoškime roges vasarą, kad žiemą visi smagiai suvažiuotume į kasmetinę konferenciją „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas”. Konferencijos metu bus paskelbti ir apdovanoti sėkmingiausiai dirbantys tradicijų puoselėtojai.

Artėja paraiškų sėkmingiausiai dirbančiam tradiciniam amatininkui ir tradicinių amatų centrui premijuoti teikimo metas.

Nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. kviesime teikti kandidatūras sėkmingiausiai dirbančio amatininko ir tradicinių amatų centro premijoms gauti. Nors laiko dar šiek tiek liko, tačiau raginame medžiagą ruošti jau dabar.

Skiriamų premijų tikslas – įvertinti sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatų centrų ir tradicinių amatininkų veiklą ir juos paskatinti. Tradiciškai gruodžio mėnesį bus surengta Tautinio paveldo konferencija, kurios metu bus paskelbti ir apdovanoti sėkmingiausiai dirbantys tradicijų puoselėtojai.

Kandidatūras premijoms gauti gali siūlyti savivaldybių administracijos, miestų ir rajonų kultūros ir švietimo įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, pavieniai asmenys.

Prašome atkreipti dėmesį į paraiškų teikimo tvarką ir su ja susipažinti čia.

 

Teikiant tradicinio amatininko kandidatūrą pareiškėjai Agentūrai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • Tradicinio amatininko kandidatūros teikimo paraišką, kurioje aprašoma kandidato trejų metų (einamųjų ir dvejų ankstesnių) veikla;
  • Dvi rekomendacijas (regioninės etninės kultūros globos tarybos, savivaldybių kultūros skyrių, kultūros ir mokslo įstaigų, asociacijų, bendruomenių ar kt.), kuriose turi būti nurodyti argumentai, kodėl kandidatas siūlomas premijai gauti. Pareiškėjas negali teikti savo rekomendacijos;
  • Dokumentų kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų nuotraukas (8–10 vnt.), leidinius, lankstinukus, apdovanojimus, nuorodas ir kt.), kuria patvirtinama Aprašo 15.1 papunktyje nurodyta veikla;
  • Tautinio paveldo produktų, neformaliojo mokymo programų sertifikatų, tradicinių amatų meistro pažymėjimų kopijas;

 

Teikiant Tradicinių amatų centro kandidatūrą pareiškėjai Agentūrai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • Tradicinių amatų centro kandidatūros teikimo paraišką, kurioje pateikiamas kandidato trejų metų (einamųjų ir dvejų ankstesnių) veiklos aprašymas;
  • Dokumentų kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų nuotraukas (8–10 vnt.), leidinius, lankstinukus, apdovanojimus, nuorodas ir kt.), kuria patvirtinama Aprašo 15.2 papunktyje nurodyta veikla.

 

Jei kiltų klausimų, prašome kreiptis į Agentūros Verslumo skatinimo ir tautinio paveldo skyriaus specialistę Kristiną Puodžiuvelę tel. +37066350045 arba el. paštu k.puodziuvele@litfood.lt

Konkursą sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijoms gauti organizuoja Žemės ūkio ministerija kartu su VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.