Naujienos

Karpytų užuolaidėlių paroda

2021.12.02

Tradicinio amato – popieriaus karpinių meistrė Meilutė Andriukaitienė gimė 1969 m. kovo 2 d. Šakių rajone, Rėžgalių km. Nuo 1993 m. dirba pedagoginį darbą: dėsto biologiją ir dailę Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje ir MPRC Kudirkos Naumiesčio skyriuje. Meilutės karpymo kelias prasidėjo dar vaikystėje ir per daugiau kaip 30 metų paruošta daug įvairių parodų: Šakių rudens mugėse, Kudirkos Naumiesčio miesto šventės tautodailininkų mugėse, parodos Marijampolės kultūros centre, Šakių savivaldybėje, Zyplių dvare,, Punske, Budry (Lenkija), Čikagoje (JAV) ir kitur. Su malonumu dalyvauja įvairiose meninėse šventėse, akcijose, konkursuose, yra aktyvi bendruomenės veiklose, Šakių krašto VVG veiklose. Rašo ir vykdo įvairius projektus su jaunimu, bendruomenės nariais, senjorais. Paruošė ir vykdė projektą „Tradiciniai Zanavykų krašto karpiniai“  pagal „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos“  prioriteto Nr. 2 „Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas“ VPS priemonę „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, patvirtintą VPS vykdytojos Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos sprendimu Nr. 5.“ (kodas LEADER -19.2-SAVA-9). Šio projekto karpiniai puošia Kudirkos Naumiesčio įvairias įstaigas (seniūniją, polikliniką, darželį, senelių namus ir kt.) Mokykloje ruošia karpinių būrelio programas ir dirba su jaunimu propaguodama karpinių meną. Paruošė Marijampolės apskrities vaikų kūrybos popieriaus karpinių konkurso – parodos nuostatus ir paruošė mokinių karpinių parodą, dalyvauja įvairiuose meniniuose konkursuose ir jiems ruošia mokinius.

Karpinių meistrė Meilutė įvertinta ir apdovanota Švietimo Ministro Algirdo Monkevičiaus, Žemės Ūkio Ministro Andriaus Palionio, seimo narės I..Haazės, rajono mero, švietimo skyriaus vedėjo, BC Asociacijos, mokyklos vadovų, muziejaus vadovų padėkos raštais. Kudirkos Naumiesčio bendruomenė nominavo „Varpo apdovanojimui“ už pagalbą bendruomenių veikloje, meninę raišką ir jaunosios kartos kūrybinį ugdymą. Nuolatos domisi naujovėmis, lanko seminarus, tobulina kvalifikaciją. 2018 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje buvo sertifikuotos langų užuolaidos (013PP01.01.01) ir suteiktas A kategorijos Tautinio paveldo produktų sertifikatas (Nr. 00861). 2018 m. lapkričio 11 d. pripažinta popieriaus karpinių tradicinių amatų meistre. Meistrė yra aktyvi tradicinių renginių: „Kaziuko mugė“, „Aukso vainikas“, Respublikinis bendruomenių sąskrydis ir kt., parodų, seminarų dalyvė, noriai veda edukacinius užsiėmimus mokiniams, senjorams, senelių namų gyventojams, įvairių bendruomenių nariams, kurių metu mielai perteikia savo turimas žinias. Meilutės tradiciniai karpiniai pasiekia ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių pirkėjus: Vokietijos, Suomijos, JAV, Latvijos, Lenkijos ir kitus. Keletas Meilutės darbų yra knygoje „Lietuvos ir pasaulio popieriaus karpinių menas“, Šakių krašto kalendoriuje. Dar plačiau karpinius demonstruoja svetainėje sakiaitic.lt/amatininkai/, nuotolinėje Kaziuko mugės svetainėje. Taip pat yra finansuotas Žemės ūkio rūmų projektas tautinio paveldo gaminių elektroninei parduotuvei kurti. Šios parduotuvės dėka Meilutė karpinius gali demonstruoti  Lietuvoje ir užsienyje.