Albinas Šileika

Tautinio paveldo produktai

Data Sertifikatas Rūšis Produktų kiekis
2016-03-18 TPP A/00780 Tekstilės pluošto apdorojimo įrankiai
Baldai
3
Verpstės
Prieverpstės
Rankšluostinės

Tradicinių amatų meistro pažymėjimai

Data Pažymėjimas Amatas Rūšis
2016-06-01 A/00139 Stalystė
Baldininkystė
Tekstilės pluošto apdorojimo įrankiai
Baldai
Prieverpstės
Verpstės
Rankšluostinės