Audronė Žilienė

Tautinio paveldo produktai

Data Sertifikatas Rūšis Produktų kiekis
2011-05-06 TPP A/00321 Rūkyti mėsos gaminiai
0
2011-05-06 TPP A/00327 Kiaulės
1
Lietuvos baltosios (senasis genotipas)