Čižiūnų keturiasdešimt aštuonių sodybų gatvinis kaimas. Kaimas turi kraštovaizdinę vertę. Kultūros vertybės kodas – mc10341. Čižiūnai – gatvinis kaimas Varėnos rajono šiaurės rytuose, šalia kelio VilniusVarėna, dešiniajame Merkio krante. Tai vienas gražiausių ir tipiškiausių Lietuvos gatvinių kaimų.

Šioje Dzūkijos dalyje žmonės turėjo labai keistas pravardes. Čižiūnų gyventoją visi vadino Jono Franka, nors iš tikrųjų jis buvo Aleksas Verseckas. Saulėnų šeimos turi pravardes: Mėkalikai, Blatkos, Fockės, Jurčikės. Kazlauskų šeimos vadinamos Buržuliais, Mulais; Markevičių – Andromis ir Čižikėmis, Černiauskai – Kriseliais, Galvanauskų – Raibiais, Sinkevičių – Baronais, Uždavinių – Zavadskais, Žydelių – Karaliais.

Šio kaimelio gyventojai buvo itin pamaldūs ir eidavo melstis daugiau kaip 50 km iš Valkininkų į Vilniaus Kalvarijas, Aušros Vartus.