Dubininkų dvidešimties sodybų gatvinis kaimas. Kaimas turi kraštovaizdinę vertę. Kultūros vertybės kodas – mc10337. Dubininkas – mažas etnografinis gatvinis kaimas Dzūkijos nacionaliniame parke, Varėnos rajono savivaldybės teritorijos pietvakariuose, 8 km į šiaurės vakarus nuo Marcinkonių, prie Merkio intako Skroblaus upelio. Netoli kaimo į Skroblaus upę įteka Duburių upelis.

Šiuo metu kaime gyvena 6 žmonės. Kiti – buvusiųjų gyventojų vaikai, čia atvažiuojantys dažniausiai tik vasarą papoilsiauti. Vietovė yra tinkama turizmui: čia daug miškų, ežerų, upė, rami aplinka, miškuose gausu grybų ir uogų, todėl vasarą kaimas sulaukia turisų ir atgyja.

Anksčiau kaimo gyventojai turėjo nuo 40 iki 120 ha žemės, laikydavo iki 12 avių. Dabar senesni žmonės savo žemes išnuomoja kaimynams, kadangi patys nebepajėgia jų apdirbti. Kai kurių nesklandumų kyla dėl privatizacijos proceso, kadangi susigrąžinant žemes tenka aiškintis su kaimynais dėl užimamų plotų. Vietiniai nenori užsiimti agroturizmu, nes sako, kad jie jau seni ir pasiilgę ramaus gyvenimo.

Visoms kaimo sodyboms būdinga tai, kad jų trobesiai susikirstyti į dvi funkcines grupes: gyvenamieji namai bei svirnai ir ūkiniai pastatai. Pirmoji grupė nuo antrosios atskirta tvoromis. Ūkiniai pastatai sodybose arba už jos ribų (kluonai) statyti be kokio nors bendro plano. Gyvenamieji namai, ūkiniai pastatai kartu su želdiniais formuoja įvairaus kontūro ir dydžio atitvaras arba pusiau uždaras kiemų erdves, kurių ribas paryškina daugybė tvorų.

Šiuo metu Dubininkas turi architektūros paminklo statusą. Kaime yra vis dar žaliuojantis, žymusis Dubininko ąžuolas.

Albumas