Rimãšiai, kaimas Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje, Poškonių seniūnijoje, 5 km į šiaurę nuo Dieveniškių. 40 gyventojų (2011). Kaimas minimas 1775. 19 a. viduryje jame buvo 7 sodybos. 19 a. antroje pusėje–20 a. pradžioje kaimas išsiplėtė – sodybos kūrėsi tarp Gaujos ir gatvės bei kaimo rytiniame gale. Po II pasaulinio karo kaimo vakariniame gale pastatytos dar 2 vsodybos. 1959 kaime buvo 131, 1970 – 123, 1979 – 130, 1989 – 67, 2001 – 42 gyventojai.

Rimašiai – gatvinis rėžinis kaimas su nepilnu dvipusiu užstatymu, sudarytu pagal Valakų reformos tipinę kaimo plano schemą. Netaisyklingo stačiakampio teritorijoje abipus gatvės, kuri pakartoja Gaujos upės vingį, statmenai gatvei išdėstyti siauri sodybų sklypai. Juose gyvenamieji namai ritmiškai stovi prie gatvės, dauguma galu į ją, svirnai – atokiau nuo gatvės, priešais namus, atokiau arba blokuoti su gyvenamaisiais namais – tvartai, sklypo gilumoje – kluonai. Išliko 19 a.–20 a. pradžios paminklinių sodybų, pavienių pastatų.

Kaime yra 13 paminklinių sodybų su 28 paminkliniais pastatais. Statiniai XIX a. pab.–XX a. pr., kaimo vidurinėje dalyje išsidėstę pagal vingiuotą gatvelę, o galuose – padrikai. Kiemai atviri į gatvės pusę. Kluonai stovi atokiau nuo kitų pastatų. Būdingos dvigalės, saikingai dekoruotos pirkios. Tvartai sudaryti iš kelių patalpų, yra pastatytų po vienu stogu su pirkia. Svirnai vieno kambario, maži, kluonai su durimis iš galo. Gausu sodų, dekoratyvinių želdinių.

 

 

Albumas