Erikas Čypas

Tautinio paveldo produktai

Data Sertifikatas Rūšis Produktų kiekis
2013-07-26 TPP A/00568 Rykai maistui ruošti ir laikyti
Žaislai
2
Geldos
Mediniai žaislai

Tradicinių amatų meistro pažymėjimai

Data Pažymėjimas Amatas Rūšis
2016-12-27 A/00151 Kubilininkystė
Žaislininkystė
Rykai maistui ruošti ir laikyti
Žaislai
Geldos
Mediniai žaislai

Albumas