Jonas Bugailiškis

Tautinio paveldo produktai

Data Sertifikatas Rūšis Produktų kiekis
2009-11-13 TPP A/00084 Mušamieji
Saviskambiai
5
2009-11-13 TPP A/00085 Pučiamieji
Styginiai skambinamieji
Styginiai strykiniai
Žaislai
Mažosios architektūros statiniai
7
Pliauškučiai
Dzinguliai
Terkšlės
Kleketai
Skrabalai
Daudytės
Birbynės
Lamzdeliai
Kanklės
Pūslinės
Mediniai žaislai
Inkilai

Tradicinių amatų meistro pažymėjimai

Data Pažymėjimas Amatas Rūšis
2010-02-09 A/00025 Muzikos instrumentų gaminimas
Muzikos instrumentų gaminimas
Muzikos instrumentų gaminimas
Muzikos instrumentų gaminimas
Muzikos instrumentų gaminimas
Žaislininkystė
Dailidystė
Drožyba
Saviskambiai
Pučiamieji
Styginiai strykiniai
Styginiai skambinamieji
Mušamieji
Žaislai
Mažosios architektūros statiniai
Buitiniai ir apeiginiai drožiniai
Dzinguliai
Kleketai
Skrabalai
Terkšlės
Terkšlės2
Terkšlės3
Birbynės
Daudytės
Lamzdeliai
Pūslinės
Kanklės
Pliauškučiai
Mediniai žaislai
Inkilai
Užgavėnių kaukės