Jonas Zenonas Vilimas

Tautinio paveldo produktai

Data Sertifikatas Rūšis Produktų kiekis
2016-04-22 TPP A/00788 Indai
6
Ąsočiai
Dubenys
Puodai
Lekai*
Puodynės
Lauknešėliai

Tradicinių amatų meistro pažymėjimai

Data Pažymėjimas Amatas Rūšis
2016-07-01 A/00142 Puodininkystė
Indai
Ąsočiai
Dubenys
Lekai*
Puodai
Puodynės
Ąsotėliai