Kasčiukai – kaimas Švenčionių rajono savivaldybėje, 3 km nuo Naujo Strūnaičio.

Strūnaitis rašytiniuose šaltiniuose minimas 1459 m. kaip dvaras. 1781 m. Jonas ir Konstancija Hrebnickai (Grebnickiai) Strūnaityje pastatė pirmąją katalikų bažnyčią. Tada buvo įkurta ir Strūnaičio parapija, turėjusi 995 parapijiečius. 1798 m. prie bažnyčios buvo įsteigta pirmoji parapinė mokykla, kurioje vaikus mokė klebonas. 1847-1849 metais Konstantinas Maslovskis pastatydino mūrinę akmenų ir plytų bažnyčią, turinčią vėlyvojo klasicizmo ir romantizmo bruožų, taip pat pastatė vandens malūną, kuriame įrengė 3 poras girnų, gelumbės vėlyklą ir jaučių sukamą kuliamąją mašiną. Į Strūnaitį 1893 m. atkeltas kunigas Juozas Ambraziejus bažnyčioje ėmė sakyti pamokslus lietuvių kalba.

Albumas

Vaizdo įrašai