Klemensas Lovčikas

Tautinio paveldo produktai

Data Sertifikatas Rūšis Produktų kiekis
2012-12-18 TPP A/00512 Memorialiniai paminklai
Mažosios architektūros statiniai
Žaislai
4
Koplytstulpiai
Kryžiai
Memorialinių paminklų viršūnės
Mediniai žaislai