Latežerio aštuoniolikos sodybų gatvinis kaimas. Kaimas turi kraštovaizdinę vertę. Kultūros vertybės kodas – mc10339. Latežeris – gatvinis kaimas Druskininkų savivaldybėje, 9 km į rytus nuo Druskininkų, šiauriniame Latežerio ežero krante, Dainavos girios (Kermušijos, Latežerio, Naujasodžio miškų) apsuptyje. Per kaimą teka Ratnyčios upelis (Nemuno intakas), eina kelias Druskininkai-Kabeliai.

Latežeris yra architektūros paminklas. Būdingos dvipusės, netaisyklingo plano sodybos su 4-7 pastatais. XIX a. pab. – XX a. pr. pirkios iš tašytų rąstų, apkaltų lentomis, svirnai su keturstulpiais galiniais priesvirniais arba užlomis, pastatyti ant kertinių akmenų arba stulpelių. Kluonai nedideli, dvišlaičiais gegninės konstrukcijos stogais, su šoninėmis durimis.

Latežeris – rašytiniuose šaltiniuose minimas 1854 metais. Kaimas pradėjo kurtis valdiškame miške apsigyvenus pirmiesiems miško žvalgams. Kaimas yra gatvinis, savaimingai susikūręs, sodybose pastatai išsidėstę netaisyklingai. Latežerio kraštovaizdžio formavimuisi didelės įtakos turėjo 1841 metų potvynis, kai patvinęs Baltarusijoje Salotės ežeras išsiliejo ir Kuosinės upelio vaga atplukdė savo vandenis iki Latežerio ežero. Šiam išsiliejus  buvo sunešti smėlio pylimai. Iki šiol  kaimo pakraštyje tyvuliuoja ežerėlis  vadinamas Kermušijos ežeru.

Kaime 3 gatvės, gyvena 44 asmenys.Kaimas yra architektūros paminklas.  Kaime įsikūrusi Latežerio girininkija . Kaimo centrą puošia drožinių ekspozicija.

Lankytinos vietos: Latežerio ežeras su unikale žemapelke, vaizdingas Nemuno intakas Ratnyčėlė, kaimo turizmo sodyba „ Latkrantė.“