Musteikos septyniasdešimt penkių sodybų kaimas. Kaimas turi kraštovaizdinę vertę. Kultūros vertybės kodas – mc10338. Musteika – kaimas Dzūkijos nacionaliniame parke, Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, 12 km į pietus nuo Marcinkonių ir 4 km į rytus nuo Kabelių. Labiausiai į pietus nutolusi Lietuvos gyvenvietė. Yra rezervatas su pelkynais. Per kaimą teka pavasariais ištvinstantis Musteikos upelis. Į šiaurę nuo Musteikos telkšo tvenkiniai, nusidriekę iki geležinkelio VilniusGardinas, apylinkėse yra žemyninės kopos.

Mišraus plano kaimo struktūra susiklostė XVIII a. antroje pusėje – XX a. pradžioje, ji susideda iš 5 sodybų grupių – kaimo šiaurinėje ir rytinėje pusėse sodybos išdėstytos padrikai, kitur – pagal gatvinio kaimo planą. Išliko XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje vertingų etnografinių pastatų: viengalių ir dvigalių pirkių, klėčių su prieklėčiais, tvartų, kluonų. Kaimas pirmą kartą paminėtas 1785 m. Varėnos dvaro žemės inventoriuje. XIX a. per kaimą ėjo Vilniaus ir Gardino gubernijų riba. XX a. pradžioje kaimas išsiplėtė. Kaime yra daug kelminių avilių, greta kaimo – drevėtų pušų, o už 4 km į šiaurės rytus nuo kaimo – pusantro kilometro ilgio senovinės bitininkystės takas. Musteikoje 19181919 m. gyveno profesorius T. Ivanauskas su žmona. Jie čia įsteigė lietuvišką mokyklą, kurios pastatas išlikęs ir dabar. 2006 m. kaime įsteigtas Senovinės dzūkų bitininkystės muziejus, jam pastatyta klėtelė iš tašytų rąstų. 2008 metais gyveno 83 gyventojai.