Pranas Petronis

Tautinio paveldo produktai

Data Sertifikatas Rūšis Produktų kiekis
2011-05-06 TPP A/00311 Memorialiniai paminklai
3
Skulptūros
Koplytstulpiai
Antkapiniai paminklai

Tradicinių amatų meistro pažymėjimai

Data Pažymėjimas Amatas Rūšis
2011-06-10 A/00066 Kryždirbystė
Memorialiniai paminklai
Koplytstulpiai
Skulptūros
Antkapiniai paminklai