Raimundas Blažaitis

Tautinio paveldo produktai

Data Sertifikatas Rūšis Produktų kiekis
2010-02-22 TPP A/00149 Memorialiniai paminklai
4
Kryžiai
Skulptūros
Koplytėlės
Stogastulpiai

Tradicinių amatų meistro pažymėjimai

Data Pažymėjimas Amatas Rūšis
2010-11-10 A/00050 Kryždirbystė
Memorialiniai paminklai
Kryžiai
Skulptūros
Koplytėlės
Stogastulpiai