Romualdas Valantis

Tautinio paveldo produktai

Data Sertifikatas Rūšis Produktų kiekis
2012-05-17 TPP A/00455 Gyvenamieji trobesiai
Ūkiniai trobesiai
Pagalbiniai trobesiai
Trobesių apdaila, įranga
16
Pirkia
Stuba *
Troba
Klėtis
Klojimas
Tvartas
Ledainė
Pirtis
Rūsys
Durys
Langai
Antlangės
Langinės
Karnizai
Lėkiai
Vėjalentės

Tradicinių amatų meistro pažymėjimai

Data Pažymėjimas Amatas Rūšis
2014-06-04 A/00119 Dailidystė
Dailidystė
Dailidystė
Dailidystė
Stalystė
Gyvenamieji trobesiai
Ūkiniai trobesiai
Pagalbiniai trobesia
Visuomeniniai statiniai
Trobesių apdaila, įranga
Pirkia
Stuba *
Troba
Klėtis
Klojimas
Ledainė
Tvartas
Pirtis
Rūsys
Koplyčia
Parapijos namai
Antlangės
Durys
Langai
Langinės
Karnizai
Lėkiai
Vėjalentės