Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras įsikūręs Kuršėnų dvaro sodybos pastatuose: oficinoje ir dvaro gyvenamajame pastate.

Dvaro ansamblis, istorijos tėkmėje, miestą puošė architektūriniais pastatais ir nuostabiu parku, o bėgant metams dvaro pastatų paskirtis keitėsi. 2000 metais Kuršėnų dvaro rūmuose įsikūrė Tautodailės ir amatų centras. 2006 metais centras tapo biudžetine įstaiga – Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centru. 2011-2012 metais centro veiklai pritaikytas rekonstruotos dvaro oficinos pastatas. 2020 metais Kuršėnų dvaro gyvenamajame pastate vyko restauracija, kurios metu buvo išlaikytos visos paveldo vertybės. Po restauracijos 2021 metais pastate vėl vykdoma kultūrinė-edukacinė veikla.

Pagrindinis tikslas: tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, plačiai ir išsamiai supažindinant su tradicine liaudies kultūra, senaisiais amatais.

Puoselėjami tradiciniai amatai: puodininkystės, medžio drožyba, juostų audimo ir pynimo, margučių marginimo, vilnos vėlimo, pynimo iš vytelių ir šiaudų.

Centro funkcijos: sudaryti sąlygas gaminti, pristatyti, realizuoti tautinio paveldo produktus, populiarinti tradicinius amatus, vykdyti tradicinių amatų ir kitus mokymus, organizuoti paskaitas, konferencijas, tarptautines ir respublikines kūrybines stovyklas, rengti ekspozicijas, parodas, vykdyti edukacinius mokymus, dalyvauti bendrose rajono ir regiono kultūrinėse programose, aktyvina turizmą, tradicinio amato vystymą, krašto tradicijų perėmimą iš kartos į kartą. Dėl etninės kultūros ir tradicinių amatų centro veiklos rajone galimi edukaciniai ir meniniai projektai, kurie suteikia galimybę vaikų ir jaunimo, suaugusiųjų etniniam ugdymui ir saviugdai.

Centras vienija 12 tradicinių amatininkų, iš jų 3 yra atestuoti tradicinių amatų meistrai. Sertifikuota 45 tautinio paveldo produktų.

 

Tradicinių amatų meistrai:

 • Virgilija Silvestra Šufinskienė (puodininkystė: ąsočiai, puodynės, lauknešėliai);
 • Birutė Poškienė (audimas: rinktinės juostos);
 • Marytė Janulienė (pynimas iš vytelių: pintinės, stalai, pintos lėkštės).

Tradiciniai amatininkai:

 • Gema Vileikienė – kepimas, figūriniai sausainiai (grybukai);
 • Neringa Pranaitienė – puodininkystė, ąsočiai, dubenys, puodeliai, lėkštės, puodynės;
 • Renata Riapšienė– puodininkystė, ąsočiai, puodynės, lauknešėliai;
 • Vydmantas Vertelis – puodininkystė, ąsočiai, puodai, puodeliai, puodynės, lekai, čerpės;
 • Gintaras Pranaitis – puodininkystė, ąsočiai, dubenys, puodeliai, lėkštės, puodynės;
 • Algimantas Tamašauskas – puodininkystė, ąsočiai, dubenys, puodeliai, lėkštės, puodynės, čerpės, lekai, lauknešėliai;
 • Regina Mataitienė – puodininkystė, ąsočiai, dubenys, puodynės, žvakidės;
 • Asta Pigulevičienė – puodininkystė, ąsočiai, puodynės. lekai;
 • Rolandas Grunskis – puodininkystė, ąsočiai, puodynės. lekai;

 

EKTAC vykdomi grupiniai ir individualūs edukaciniai užsiėmimai. LR Kultūros ministerijos patvirtintos Kultūros paso paslaugos: „Lipdymo iš molio užsiėmimai vaikui grupėje“, „Lietuviško šiaudo paslaptys“, edukacinė programa „Molio meistro dirbtuvėje“.

 

Kontaktai:

Šiaulių rajono etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorė Birutė Poškienė,

el. paštas: birutepos@gmail.com;  tel. +370 41 58 34 22