UAB ,,Lietuvos žirgynas"

Tautinio paveldo produktai

Data Sertifikatas Rūšis Produktų kiekis
2013-08-08 TPP A/00375 Arkliai
1
2013-08-08 TPP A/00580 Arkliai
1
Žemaitukai (smulkieji ir stambieji)
Lietuvos sunkieji