UAB ,,Saimeta"

Tautinio paveldo produktai

Data Sertifikatas Rūšis Produktų kiekis
2010-02-22 TPP A/00156 Duona
0
2011-10-19 TPP B/00047 Pyragai
Šakočiai
Sausainiai
0
2011-10-19 TPP A/00390 Gėrimai
Ragaišiai
Sausainiai
0