išakio Rūda – kaimas Kazlų Rūdos savivaldybėje, 10 km į šiaurės vakarus nuo Kazlų Rūdos. Seniūnaitijos centras. Stovi Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia, yra biblioteka, paštas, Višakio Rūdos šaltinėlis. Pro kaimą teka Višakis, pakraštyje teka Judrė, prieina Ąžuolų Būdos miškas. Į rytus nuo kaimo yra Gulioniškė, kurioje tarybiniais metais buvo rusų generolų slėptuvė. Įsikūrė XVIII a., tikriausiai kaip balų rūdos lydytojų gyvenvietė. 1817 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. XIX a. pabaigoje veikė pradinė mokykla.

Trumpa istorija

Kada žmonės pradėjo gyventi pavišakiais, tiksliai nežinoma. Kauno giria tęsėsi nuo Nemuno ir tarp Pilvės ir Višakio, siekė Šešupę. Višakio Rūdos kaimas įsikūręs prie pašto ir prekybos kelio. Skaitoma, kad šis kelią jungė Kauną , per Virbalį ir Pilviškes, su Karaliaučiumi. Apie Višakio Rūdą, maždaug XVII amžiuje, įsikūrė daugiau kaimų. Istoriniai šaltiniai teigia, kad Višakio Rūda, šalia minėto kelio įsikūrė apie 1731 metus. Suprantama, kad šioje vietoje, kaime, žmonės pradėjo gyventi anksčiau. 1891 metų istoriniai šaltiniai teigia, kad tuo metu Višakio Rūdoje gyveno 585 žmonės, jų tarpe 98 žydai. Vandenių kaime gyveno 86 žmonės, Kujų – 156, Kardokų – 204, tarp jų 98 žydai. 1931 metais Višakio Rūdoje gyveno 550 žmonių, 1979 – 294, 1998 – 212, 2004 – 195 gyventojai, buvo 115 namų, iš jų 12 tuščių.
Mokytoja Ona Dainelytė – Arminienė, su vadovauto kraštotyros būrelio narių surinkta medžiaga, parengė 233 puslapių knygelią, „VIŠAKIO RŪDA IR JOS APYLINKĖS, PAVIŠAKIAIS IR PAJUDRIAIS”, kurią, 1000 egzemplirių tiražu, išleido Višakio Rūdos kaimo bendruomenė. Šioje knygelėje patalpnta ne tik rašytinė, bet ir foto istorinė medžiaga.

Albumas