Naujienos

Konkursas sėkmingiausiai dirbančių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijoms gauti.

2021.08.30

Žemės ūkio ministerija kartu su VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra skelbia konkursą sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijoms gauti.

Premijų tikslas  įvertinti sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatų centrų ir tradicinių amatininkų veiklą ir juos paskatinti.

Kviečiame teikti amatininkų ir tradicinių amatų centrų, puoselėjančių tautinio paveldo tradicijas, kandidatūras sėkmingiausiai dirbančio amatininko ir tradicinių amatų centro premijai gauti. Kandidatūras premijoms gauti gali siūlyti savivaldybių administracijos, miestų ir rajonų kultūros ir švietimo įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, pavieniai asmenys (toliau – pareiškėjai) iki rugsėjo 30 dienos.

Teikiant kandidatūrą prašome VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai (toliau – Agentūra) pateikti šiuos dokumentus:

  • Tradicinio amatininko – trejų metų (2019–2021) veiklos aprašymą, dvi rekomendacijas (regioninės etninės kultūros globos tarybos, savivaldybių kultūros skyrių, kultūros ir mokslo įstaigų, asociacijų, bendruomenių ar kt.), dalyvavimo šventėse, konkursuose, parodose ir kituose renginiuose patvirtinimo dokumentų kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų 8–10 nuotraukas, leidinius, lankstinukus;
  • Tradicinių amatų centro – dvejų metų (2020–2021) veiklos aprašymą, dokumentų, kuriais patvirtinamas švenčių, konkursų, parodų ir kitų renginių organizavimas, tradicinių amatų demonstravimas, tradicinių amatų mokymų vykdymas, kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų 8–10 nuotraukas, leidinius, lankstinukus), į tradicinių amatų centro veiklą įtrauktų tradicinių amatininkų, kurių gaminiai sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo 11 straipsnį, skaičių.

Dokumentai vertinami ir premijos skiriamos Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 3D-932 ,,Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F847608F629F/asr ).

Dokumentai pateikiami spausdintine (surinkti kompiuteriu) ir elektronine (įrašyti į elektroninę laikmeną (PDF ir Word formatu) forma.

Dokumentus prašome siųsti VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą iki š. m. rugsėjo 30 d. adresu: L. Stuokos – Gucevičiaus g. 9-12, Vilnius, LT- 01122.

Kilus klausimams prašome kreiptis į Agentūros Verslumo skatinimo ir tautinio paveldo skyriaus specialistę Samantą Kazlauskaitę tel. +370 66350045 arba el. paštu s.kazlauskaite@litfood.lt

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

 

2021.04.12 KVIETIMAS TRADICINIAMS AMATININKAMS TEIKTI PARAIŠKAS (Kvietimas negalioja)
2021.04.12 Tradicinių amatų centrų plėtra (2021 m.) (Kvietimas negalioja)