Naujienos

Krekenavos kermošius

2023.01.30

Senojoje tradicinėje kaimo bendruomenėje per Žolinę buvo švenčiama augmenijos branda ir dėkojama už derlių, ūkininkai ruošdavo vaišes, lankydavo vieni kitus. Įsigalėjus krikščionybei, Žolinė sutapatinta su Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo diena. Šventės sakralumą, svarbą ir ilgametės tradicijos tęstinumą Aukštaitijos regione atspindi Didieji Krekenavos Žolinės atlaidai, žinomi nuo XV a. pab. Kasmet tūkstančių žmonių lankoma šventė vyksta rugpjūčio 14–22 d. Mažosios bazilikos vardą turinčioje Krekenavos bažnyčioje ir jos prieigose.

2020 m. Žolinės atlaidų šventimo tradicija Krekenavoje įtraukta į Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Nuo seno Žolinės atlaidai Krekenavoje turi liaudišką pavadinimą – „Krekenavos kermošius“, nes kermošius (prekymetis) – tai viena iš Žolinės atlaidų Krekenavoje šventimo dalis, kurioje ne tik prekyba, bet ir kultūrinė programa. Trečius metus kuriama „Tautinio paveldo kertė“, kurioje sertifikuoti tautinio paveldo produktų tradiciniai amatininkai pristato savo gaminius, demonstruoja amatus.

Kviečiame registruotis.

Registracija ir informacija telefonu 865236982 ar el. paštu amataiupyte@gmail.com, Upytės tradicinių amatų centras, Panevėžio rajonas.