Naujienos

pynimas

Skelbiamas paraiškų priėmimas stipendijoms gauti

2023.10.11

Skelbiamas paraiškų gauti individualią (tradicinių amatininkų ar tradicinio amato pameistrių) arba edukacinę (tradicinių amatų meistrų) valstybės stipendiją priėmimas

Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus informacija

Žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 701 „Dėl Valstybės stipendijų tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams įsteigimo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti individualią arba edukacinę valstybės stipendiją. Gauti individualią stipendiją turi teisę tradiciniai amatininkai, tradicinio amato pameistriai, o edukacinę stipendiją – tradicinių amatų meistrai (toliau – pareiškėjai).

Pareiškėjai, norintys gauti stipendiją, paraiškas ministerijai turi pateikti asmeniškai (tiesiogiai atvykę į Ministeriją), per kurjerį arba registruota pašto siunta. Pareiškėjas per einamuosius metus gali teikti tik vieną paraišką vienos rūšies stipendijai gauti.

Kartu su paraiška privaloma pateikti patirties ir (arba) praktinės veiklos tradicinių amatų srityje aprašymą. Teikiant paraišką edukacinei stipendijai gauti, papildomai privaloma pateikti dokumentus, kurie patvirtina kvietimą dalyvauti stažuotėje, kursuose, konferencijoje, simpoziume ir kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti. Kartu su paraiška teikiami ir kiti dokumentai, kuriuose pagrindžiama paraiškoje nurodyta informacija.

Dokumentai pateikiami spausdintine (surinkti kompiuteriu) ir elektronine (įrašyti į elektroninę laikmeną (PDF ir Word formatu) forma.

Stipendijos dydis – 10 bazinių socialinių išmokų per mėnesį. Individualios stipendijos mokėjimo trukmė – iki 1 metų, edukacinės – iki 6 mėnesių. Numatoma skirti 6 stipendijas.

Paraiškos ir pridedami dokumentai Ministerijos Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 264 kab.) arba Ministerijos kanceliarijai gali būti teikiami nuo š. m. lapkričio 3 d. iki š. m. gruodžio 1 d., 21 darbo dieną nuo paskelbimo dienos.

Papildomą informaciją teikia Ministerijos Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Neniškienė (tel. (8 5) 239 1276, el. p. egle.neniskiene@zum.lt).

Paraiška skirti edukacinę valstybės stipendiją
Paraiška skirti individualią valstybės stipendiją
LRV nutarimas dėl stipendijų skyrimo