Naujienos

Velykos pagal žemaičių kultūros paveldą

2021.03.20

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

2021 m. kovo  23 d. 13 val. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija organizuoja nuotolinį seminarą artėjančių švenčių tema „Velykos“. Programoje numatyta kalbėti apie Velykų tradicijas  bei Velykų valgius. Seminaro metu bus galima pamėginti patiems išmokti marginti kiaušinius vašku – praktinį užsiėmimą ves – Sigita Mažeikienė, Platelių gimnazija.

Kviečiame susipažinti su žemaičių kultūros paveldu. Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie susitikimo:

Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie susitikimo: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFjNmVjNzUtYjM5ZC00MWJiLTkxZWEtNDk0MmI2Yjk0MGMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a10d6f22-76d0-4bea-bc7f-10ed6f1a78f7%22%2c%22Oid%22%3a%22b59cf08b-44c2-400f-8925-c4482af0763f%22%7d

Programą rasite čia: https://www.facebook.com/events/5336640923072639