Naujienos

Kviečiame dalyvauti tradicinių amatininkų apklausoje

2020.11.25

UAB „ESTEP Vilnius“  iki š. m. gruodžio 4 d. (imtinai) atlieka tradicinių amatininkų apklausą. Kviečiame tradicinius amatininkus užpildyti apklausos klausimyną. Jis prieinamas per šią nuorodą https://forms.gle/b1AUJMKpswozHKWZ7

Daliai tradicinių amatininkų klausimynas buvo išsiųstas el. paštu. Jei kvietimo negavote arba nesinaudojate el. paštu, klausimyną galite užpildyti internete.

Apklausa yra Žemės ūkio ministerijos užsakymu atliekamos studijos „Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 m. programos įgyvendinimo analizė, pamokos ir įžvalgos ateičiai dalis. Plačiau apie studiją: https://www.tautinispaveldas.lt/naujienos1/del-bendradarbiavimo-atliekant-studija/1082

Studijos objektas – Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programos (toliau – Programa) įgyvendinimas. Siekiant įvertinti tradicinių amatininkų požiūrį į tautinio paveldo produktų apsaugą ir tradicinių amatų plėtrą Lietuvoje atliekama tradicinių amatininkų apklausą. Apklausos rezultatai bus naudojami nustatant kai kurių Programos rodiklių reikšmes ir teikiant pasiūlymus dėl tautinio paveldo produktų apsaugos ir tradicinių amatų plėtros skatinimo priemonių Lietuvoje po 2020 m.

Maloniai prašome skirti iki 15 minučių ir užpildyti internetinę apklausos anketą. Jei pildant anketą kiltų klausimų, galite kreiptis telefonu 8 638 77 276 (asmuo kontaktams – UAB „ESTEP Vilnius“ analitikė Ingrida Urbonaitė).