2020.03.23 KVIETIMAS TRADICINIAMS AMATININKAMS TEIKTI PARAIŠKAS 2020 M. BALANDŽIO 6 D. – 2020 M. GEGUŽĖS 8 D.

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Vadovaujantis priemonės ,,Tautinio paveldo išsaugojimas“ paraiškų priėmimo 2020 metais grafiku, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 3D-197, ir Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-140 redakcija) (toliau – Taisyklės), skelbiamas kvietimas teikti paraiškas gauti valstybės paramą tautinio paveldo produktams kurti, realizuoti ir populiarinti.

Paraiškų teikimo terminas: 2020 m. balandžio 6 d. – 2020 m. gegužės 8 d.

Priimamos paraiškos 2020 metų veiklai, nurodytai Taisyklių 5.2, 5.3 ir 5.4 papunkčiuose, finansuoti.

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. – B tautinio paveldo produktų kategorijai.

Paraiškos (Taisyklių 1 priedas) teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius) atsiunčiant jas per kurjerį arba paštu registruota pašto siunta (į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos asmeniškai atvykę pateikti paraiškos gyventojai laikinai nėra aptarnaujami). Kartu su paraiška turi būti pateikti Taisyklių 28 punkte nurodyti dokumentai.

Šio kvietimo paraiškoms finansuoti skiriama 169 000 Eur. Kai pateiktų paraiškų prašoma paramos suma viršija visą skiriamą bendrą paramos sumą, paraiškoms bus taikomi Taisyklių 32 punkte nustatyti pirmumo kriterijai bei paraiškos bus reitinguojamos pagal Taisyklių 33 punkte nustatytus atrankos balus.

Papildoma informacija teikiama bendraisiais Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos telefonais (8 5) 252 6999, 1841 arba elektroniniu paštu (adresu info@nma.lt)

 

Paraiška gauti lėšas pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles:

https://www.nma.lt/index.php/parama/nacionalinemis-lesomis-finansuojamos-priemones/valstybes-paramos-priemones/tautinio-paveldo-finansavimas/dokumentu-formos/8933

 

Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E092A59CE0DE/asr

2020.03.18 Tarptautinė paroda Milane 2020 m. gruodžio mėn.

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Parodos organizatorių prašymu skelbiame informaciją apie tarptautinę parodą Milane.

Prancūzijos kompanija « BaltiM Sarl », kartu su parodos organizatoriais « Ge.fi Spa », kviečia Lietuvos įmones plačiau susipažinti su Milano tarptautine tiesioginių pardavimų paroda

ARTIGIANO IN FIERA 2020

Paroda vyks nuo 2020 m. gruodžio 5 - 13 d. (9 dienos).

Tai pagrindinis tokio pobūdžio renginys pasauliniu lygmeniu, kuris vyksta kasmet jau 25 metus.

2019 m. šioje tarptautinėje parodoje apsilankė daugiau kaip 1 mln. lankytojų.

Internetinė « Artigiano in Fiera » parduotuvė padės palaikyti ryšį su įgytais klientais ištisus metus: www.artimondo.co.uk

„Artigiano in Fiera“ yra pats svarbiausias pasaulyje verslo renginys, skirtas amatininkams ir maisto produktų gamintojams, atstovaujantiems daugiau nei 100 pasaulio šalių.

 Lietuvos ekonomikai tai itin reikšmingas renginys, suteikiantis neįkainojamą galimybę pristatyti mūsų šalį milijonui lankytojų iš šiaurės Italijos ir artimiausių Europos šalių, supažindinti su mūsų šalies kultūra, gastronomija, amatais ir tautodaile, ir pritraukti kuo daugiau turistų į mūsų šalį.

 Vykstanti šiaurės Italijos centre ir prekybinių kelių kryžkelėje su Prancūzija, Šveicarija, Austrija ir Vokietija, „Artigiano in Fiera“ yra ne tik strateginė verslo platforma, skatinanti eksportą ir ekonominius mainus, bet ir nepakartojama reklaminė vitrina, padedanti formuoti mūsų šalies įvaizdį. 

 Plačiau apie renginį interneto svetainėje www.artigianoinfiera.it/en. Vaizdinė medžiaga po šia nuoroda: www.artigianoinfiera.it/en/gallery.

 

Kvietimas dalyvauti tarptautinėje Milano parodoje. 2020 m. gruodis

LT_pasauline paroda_Milanas

2020.03.04 Patvirtintos naujos Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 3d-140 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintos naujos Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės.

Artimiausiu metu bus skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal šias taisykles.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b79e0e05a2b11ea931dbf3357b5b1c0

2020.02.06 Takoskyra tarp amato, tautodailės bei tautinio paveldo

Šie – 2020 metai paskelbti – tautodailės metais. Sausio pabaigoje VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros organizuotame renginyje „Tautinis paveldas – žemaičių ir tautodailės metų sandūroje“ Telšiuose  paliesta aktuali tema: kur baigiasi amatas, kur prasideda tautodailė ir kas yra tautinio paveldo objektas. Tautodailininkų sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas savo pranešime apžvelgė kiekvieną jų ir nubrėžė aiškią takoskyros liniją.

 

Kas identifikuoja tradicinių amatų gaminius?

 J.R.: Trys paveldinės sritys – amatų gaminys, tautinio paveldo produktas ir tautodailės dirbinys (kūrinys)  tarpusavyje neturi prieštarų. Jų sudedamosios dalys, tokios kaip paveldinė forma, funkcionalumas, etnokultūriškumas, etnoregioninės charakteristikos, estetika, dekoras, koloritas, simboliai (plačiąja prasme), masteliai, konstruktyvinių dalių santykiai (proporcijos), tradicinės medžiagos, tradicinės technikos, tradicinės technologijos, išsirikiavusios nuoseklioje grandinėje. Jų kvalifikavimo ribas žymi sudedamųjų dalių dydis bei tarpusavio santykis (proporcijos).

 Tradicinių amatų gaminiai, pirmiausiai, turi tikslą vykdyti konkrečią paskirtį-funkciją. Ypatingas dekoras, ar įmantresnė forma šiems gaminiams nėra įprasti. Privalumu laikytinas paprastumas, praktiškumas.

2020.01.13 Kviečiame į informacinį renginį „Tautinis paveldas - žemaičių ir tautodailės metų sandūroje“

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Renginys  organizuojamas  sausio 23 d. 11 val. Žemaitės dramos teatre (Respublikos g. 18, Telšiai).

Renginio trukmė iki 3,5 val.

Renginys skirtas – tradiciniams amatininkams bei tautinio paveldo kūrėjams, aktyviems ir kuriantiems bendruomenių nariams, kurie nėra sertifikavę savo gaminių.

Renginio tikslas – supažindinti kuriančią ir aktyvią vietos bendruomenę su tautinio paveldo filosofija, valstybės parama ir veikla, skirta tautinio paveldo išsaugojimui ir puoselėjimui. Atskleisti tautinio paveldo kūrėjų specifikos ypatumus ir palyginti su kitų kūrėjų veiklomis. Pristatyti tautinio paveldo gaminių sertifikavimo idėją, tikslus ir naudą visuomenei bei kūrėjui. Paskatinti vietos bendruomenę ir jos lyderius puoselėti tautinį paveldą, vienyti jėgas, steigti tradicinių amatų centrus.

Preliminari renginio darbotvarkė prisegtuke.

Registruotis į informacinį renginį galite jau dabar, paspaudę nuorodą

arba tel. Nr. 8 616 88643

Rodoma 56 - 6087 įrašų
Įrašų puslapyje: