2018.06.14 2018.06.11 KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS TRADICINIAMS AMATININKAMS

Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu   Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (žemės ūkio ministro 2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 3D-360 redakcija) (toliau – taisyklės), skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės paramą tautinio paveldo produktams saugoti, kurti, realizuoti ir populiarinti pagal šias veiklas:

1) A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktams kurti, pagaminti, pristatyti ir (ar) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje ir (arba) tautinio paveldo produktams realizuoti Lietuvoje (toliau – dalyvavimui renginiuose);

2) tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinių leidybai (toliau – leidinių leidybai);

3) tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams organizuoti.

            Paraiškos formą ir taisykles galite rasti interneto svetainėse www.zum.lt, www.tautinispaveldas.lt.

Paraiškas, užpildytas pagal taisyklių 1 priede pateiktą formą, gali teikti:

  1) skiriant pagalbą dalyvauti  renginiuose ir leidinių leidybai – fiziniai ir (arba) juridiniai asmenys, kuriantys ir (ar) gaminantys, ir (ar) realizuojantys tautinio paveldo produktus, ir asociacijos, vienijančios tautinio paveldo produktų kūrėjus, tradicinių amatų centrai, kurie pagal pateiktus nuostatus (įstatus) ar kitą veiklą reglamentuojantį dokumentą atitinka Tautinio paveldo produktų įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytą tradicinių amatų centro apibrėžimą ir atlieka Įstatyme nustatytas funkcijas, ir kurių viena iš veiklos sričių, nurodyta taisyklių 5.2 papunktyje;

2) skiriant pagalbą tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams organizuoti – tradicinių amatų centrai, kurie pagal pateiktus nuostatus (įstatus) ar kitą veiklą reglamentuojantį dokumentą atitinka Įstatyme nustatytą tradicinių amatų centro apibrėžimą ir atlieka Įstatyme nustatytas funkcijas, kai tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus veda A kategorijos tradicinių amatų meistrai, ir A kategorijos tradicinių amatų meistrai, turintys Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 529 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka išduotą Tradicinio amatų meistro pažymėjimą ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikatą; edukaciniai užsiėmimai dalyviams (ekonominės veiklos nevykdantiems fiziniams asmenims) yra nemokami.

            Žemės ūkio ministerija iš 2018 metų Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonei „Tautinio paveldo išsaugojimas“ (01 001 01 03 08) įgyvendinti skirtų lėšų planuoja skirti šio kvietimo laikotarpiu pateiktoms paraiškoms ne daugiau kaip 80 000,00  Eur.

            Esant didesniam paraiškose numatytos pagalbos sumos poreikiui nei 80 000,00 Eur, pareiškėjams bus taikomi šie pirmumo kriterijai:

1) vykti į užsienio šalyse organizuojamas parodas, muges ir (ar) kitus viešuosius renginius reprezentuoti Lietuvą (paraiškoje nurodoma bent viena užsienio šalyse organizuojama paroda, mugė ir (ar) kitas viešasis renginys);

2)  dalyvauti Lietuvos Respublikoje seną tradiciją turinčiose parodose, mugėse ir (ar) kituose viešuosiuose renginiuose (Šv. Baltramiejaus mugė, Kaziuko mugė, Dainų šventė, tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“, tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“, tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“, festivalis „Skamba, skamba kankliai“, Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“, Jūros šventė, Sostinės dienos“, kuriuose dalyvauja tradiciniai amatininkai iš visų regionų (paraiškoje nurodoma bent viena ilgą tradiciją turinti paroda, mugė ir (ar) kitas viešasis renginys);

3) populiarinti ne maisto tautinio paveldo produktus (ne maisto tautinio paveldo produktams pagal žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą Tautinio paveldo produktų klasifikatorių priskiriamos šios sritys: architektūrai, tekstilei, interjerui, apavui, taikomajam ir paprotiniam menui, namų apyvoka, darbo įrankiams ir reikmenims, aprangai, karybai, muzikos instrumentams, susisiekimui, vaiko ugdymo priemonėms, vokaliniam muzikavimui, muzikavimui, švenčių organizavimui, maisto ruošimui, pastatų priežiūrai, daugiaspalvei tapybai, taikomajam  menui, higienai, žvejybai);

4) daugiau prisidėti nuosavomis lėšomis (paraiškoje nurodomas mažesnis nei galimas maksimalus pagalbos dydis);

5) teikti paraišką gauti pagalbą pagal šias taisykles pirmą kartą.

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai                B tautinio paveldo produktų kategorijai.

Paraiškos ir pridedami dokumentai Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 619 kab.) gali būti teikiami nuo             š. m. birželio 11 d. iki š. m. birželio 29  d., 15 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos, įskaitant paskelbimo dieną.

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialistė Daiva Belevičienė (tel. (8 5) 239 1269, el. p. d.beleviciene@zum.lt) ir Eglė Neniškienė (tel. (8 5) 239 8479, el. p. egle.neniskiene@zum.lt).

 

 

Paraiška gauti lėšas pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles

 

Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės

 

2018.05.09 Tautodailės ir amatų pavasarinė mugė

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras

kviečia dalyvauti kulinarinio paveldo, tautodailės ir amatų pavasarinėje mugėje, kuri vyks festivalio „Daina prie Šalčios“ metu.

Mugė vyks 2018 m. gegužės 20 d. nuo 11.00 iki 19.00 val. Šalčininkų miesto parke.

 

Dalyvavimas mugėje nemokamas.

 

Mugės dalyvių registracija ir išsamesnė informacija tel.: 860804264, elektroniniu paštu: salcininkumuge@gmail.com 

nuo  balandžio 03 d. iki gegužės 10 d.

 

2018.04.30 Kvietimas

Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

Kviečiame prenumeruoti interneto svetainės „www.tautinispaveldas.lt“  naujienas. Prenumeratą galite užsisakyti svetainėje pažymėję langelį „Prenumeruoti“. Užsisakyti prenumeratą kviečiami fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriantys tautinio paveldo produktus (turintys sertifikatus).

 

2018.03.01 SKELBIAMAS TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRŲ, TRADICINIŲ AMATININKŲ IR TRADICINIO AMATO PAMEISTRIŲ PARAIŠKŲ GAUTI INDIVIDUALIĄ ARBA EDUKACINĘ VALSTYBĖS STIPENDIJĄ PRIĖMIMAS

Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

Vadovaujantis Tautinio paveldo produktų įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi (nauja redakcija įsigaliojo 2016 m. gegužės 1 d.) 2016 m. liepos 7 d. priimtas Lietuvos Respublikos nutarimas Nr. 701 „Dėl Valstybės stipendijų tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams įsteigimo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Pagal Aprašą valstybės stipendijų rūšys yra šios:

 • individuali valstybės stipendija – skiriama tradicinių amatininkų ar tradicinio amato pameistrių tradicinio amato įgūdžiams tobulinti;
 • edukacinė valstybės stipendija – skiriama tradicinių amatų meistrų profesiniam meistriškumui tobulinti (dalyvauti stažuotėse, kursuose, konferencijose, simpoziumuose ir kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti).

Stipendijos dydis 10 bazinių socialinių išmokų per mėnesį (viena bazinė socialinė išmoka 38 Eur.)

Stipendijų mokėjimo trukmė:

 • individualios stipendijos – iki vienų metų;
 • edukacinės stipendijos – iki 6 mėnesių.

Paraiškos skirti valstybės stipendijas priimamos kasmet nuo kovo 1 d. iki balandžio 1 d. arba nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 1 d., paskelbus apie jų priėmimą ministerijos interneto svetainėje www.zum.lt.

 

 

2018.02.19 KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS TRADICINIAMS AMATININKAMS

Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS TRADICINIAMS AMATININKAMS

Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) (žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 3D-553 redakcija), skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės paramą renginiams:

 1. „Kaziuko mugė 2018“, kuri vyks Vilniuje š. m. kovo 2–4 dienomis, įrangos nuomos, transporto (nuomos, degalų, kelionės viešuoju transportu, išskyrus taksi paslaugas), komandiruočių, tradicinių amatų demonstravimo, dalyvavimo (ploto nuomos, dalyvavimo / registracijos mokesčio, vietos įrengimo) išlaidoms, numatytoms Taisyklių 13.2.2, 13.2.4, 13.2.6, 13.2.10 ir 13.2.11 papunkčiuose, finansuoti.
 2. „Kazimiero mugė 2018“, kuri vyks Kaune š. m. kovo 9–11 dienomis, įrangos nuomos, transporto (nuomos, degalų, kelionės viešuoju transportu, išskyrus taksi paslaugas), komandiruočių, tradicinių amatų demonstravimo, dalyvavimo (ploto nuomos, dalyvavimo / registracijos mokesčio, vietos įrengimo) išlaidoms, numatytoms Taisyklių 13.2.2, 13.2.4, 13.2.6, 13.2.10 ir 13.2.11 papunkčiuose, finansuoti.
 3. „Agrobalt 2018“, kuri vyks š. m. gegužės 24–26 dienomis Vilniuje, transporto (nuomos, degalų, kelionės viešuoju transportu, išskyrus taksi paslaugas), įrangos nuomos, tradicinių amatų demonstravimo, dalyvavimo (ploto nuomos, dalyvavimo/registracijos mokesčio, vietos įrengimo) išlaidoms, numatytoms taisyklių 13.2.2, 13.2.4, 13.2.6, 13.2.10 ir 13.2.11 papunkčiuose, finansuoti.
 4. Tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“, kuris vyks Vilniuje š. m. gegužės 22–27 dienomis, įrangos nuomos, transporto (nuomos, degalų, kelionės viešuoju transportu, išskyrus taksi paslaugas), komandiruočių, tradicinių amatų demonstravimo, dalyvavimo (ploto nuomos, dalyvavimo / registracijos mokesčio, vietos įrengimo) išlaidoms, numatytoms Taisyklių 13.2.2, 13.2.4, 13.2.6, 13.2.10 ir 13.2.11 papunkčiuose, finansuoti.

            Žemės ūkio ministerija iš 2018 metų Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonei „Tautinio paveldo išsaugojimas“ (01 001 01 03 08) įgyvendinti skirtų lėšų planuoja skirti šio kvietimo laikotarpiu pateiktoms paraiškoms ne daugiau kaip 60 000 Eur.

            Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai                B tautinio paveldo produktų kategorijai.

Esant didesniam paraiškose numatytos pagalbos sumos poreikiui, nei visoms renkamoms paraiškoms skiriama bendra paramos suma, numatyta kvietime teikti paraiškas, pareiškėjams taikomi šie pirmumo kriterijai:

 1. vykstama į užsienio šalyse organizuojamas parodas, muges ir (ar) kitus viešuosius renginius reprezentuoti Lietuvos (paraiškoje nurodoma bent viena užsienio šalyse organizuojama paroda, mugė ir (ar) kitas viešasis renginys);
 2. paraiška teikiama dalyvauti ilgą tradiciją turinčiuose, Lietuvos Respublikos mastu rengiamose parodose, mugėse ir (ar) kituose viešuosiuose renginiuose („šv. Baltramiejaus mugė“, „Kaziuko mugė“, „Dainų šventė“, tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“, tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“, tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“, festivalis „Skamba, skamba kankliai“, Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“, „Jūros šventė“, „Sostinės dienos“), kuriuose dalyvauja tradiciniai amatininkai iš visų regionų (paraiškoje nurodoma bent viena ilgą tradiciją turinti paroda, mugė ir (ar) kitas viešasis renginys);
 3. paraiška teikiama populiarinti ne maisto tautinio paveldo produktus (tautinio paveldo produktai pagal Žemės ūkio ministro patvirtintą Tautinio paveldo produktų klasifikatorių priskirti šioms sritims: architektūra, tekstilė, interjeras, apavas, taikomasis ir paprotinis menas, namų apyvoka, darbo įrankiai ir reikmenys, apranga, karyba, muzikos instrumentai, susisiekimas, vaiko ugdymo priemonės, vokalinis muzikavimas, muzikavimas, švenčių organizavimas, maisto ruošimas, pastatų priežiūra, daugiaspalvė tapyba, taikomasis menas, higiena, žvejyba);
 4. daugiau prisidedama nuosavomis lėšomis (paraiškoje nurodomas mažesnis nei galimas maksimalus pagalbos dydis);
 5. paraiška gauti pagalbą pagal šias Taisykles teikiama pirmą kartą.

             Paraiškas, užpildytas pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriantys ir (ar) gaminantys, ir (ar) realizuojantys tautinio paveldo produktus, ir jų asociacijos, tradicinių amatų centrai, kurių viena iš veiklos sričių nurodyta Taisyklių 5.2 papunktyje.

Paraiškos forma 2018

Paraiškos pildymo pavyzdys

Paraiškos ir pridedami dokumentai Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 619 kab.) gali būti teikiami nuo š. m. vasario 19 d. iki š. m. kovo 2 d., 10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos, įskaitant paskelbimo dieną.

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialistės: Eglė Neniškienė tel. (8 5) 239 8479, el. p. egle.neniskiene@zum.lt) ir Daiva Belevičienė tel. (8 5) 239 1269, el. p. daiva.beleviciene@zum.lt .

 

Rodoma 1 - 567 įrašų
Įrašų puslapyje: