2018.09.26 Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2015 m. rugsėjo 9 d. redakcija Nr. 3D-684 (toliau – Aprašas), VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (toliau – Agentūra) organizuoja dokumentų surinkimą sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijoms gauti.

Premijų tikslas – įvertinti tradicinių amatų centrų ir tradicinių amatininkų, gaminančių sertifikuotus gaminius, veiklą ir juos paskatinti.

Kandidatus premijoms gauti gali siūlyti savivaldybių administracijos, miestų ir rajonų kultūros ir švietimo įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės arba pavieniai asmenys.

Prašytume Jūsų teikti geriausiai dirbančius amatininkus ir tradicinių amatų centrus, puoselėjančius tautinio paveldo tradicijas, kurie dalyvautų atrankoje išrenkant Lietuvoje sėkmingiausiai dirbantį amatininką ir tradicinių amatų centrą, todėl prašome Agentūrai pateikti šiuos dokumentus (daugiau informacijos apraše): aprašas.

  • Tradicinio amatininko – trejų metų veiklos aprašymą, dvi rekomendacijas (regioninės etninės kultūros globos tarybos, savivaldybių kultūros skyrių, kultūros ir mokslo įstaigų, asociacijų, bendruomenių ar kt.), dalyvavimo šventėse, konkursuose, parodose ir kituose renginiuose patvirtinimo dokumentų kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų 8–10 nuotraukas, leidinius, lankstinukus;
  • Tradicinių amatų centro – dvejų metų veiklos aprašymą, dokumentų, kuriais patvirtinamas švenčių, konkursų, parodų ir kitų renginių organizavimas, tradicinių amatų demonstravimas, tradicinių amatų mokymų vykdymas, kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų 8–10 nuotraukas, leidinius, lankstinukus), į tradicinių amatų centro veiklą įtrauktų tradicinių amatininkų, kurių gaminiai sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo 11 straipsnį, skaičių.

Sprendimą dėl premijos skyrimo, remdamasis Komisijos posėdžio protokolu, priima žemės ūkio ministras.

Premijos įteikiamos kasmet iki gruodžio 31 dienos konferencijos „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas“ metu.

Dokumentai pateikiami spausdintine (surinkti kompiuteriu) ir elektronine (įrašyti į elektroninę laikmeną PDF formatu).

Dokumentus prašome siųsti VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą iki š. m. spalio 31 d. adresu: L. Stuokos – Gucevičiaus g. 9-12, Vilnius, LT- 01122

Kilus klausimams, iki spalio mėn. 31 d. prašome kreiptis į Agentūros specialistę dr. Birutę Basiulienę, tel. (8 5) 2649035 arba el. b.basiuliene@litfood.lt

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

 

2018.06.14 2018.06.11 KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS TRADICINIAMS AMATININKAMS

Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu   Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (žemės ūkio ministro 2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 3D-360 redakcija) (toliau – taisyklės), skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės paramą tautinio paveldo produktams saugoti, kurti, realizuoti ir populiarinti pagal šias veiklas:

1) A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktams kurti, pagaminti, pristatyti ir (ar) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje ir (arba) tautinio paveldo produktams realizuoti Lietuvoje (toliau – dalyvavimui renginiuose);

2) tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinių leidybai (toliau – leidinių leidybai);

3) tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams organizuoti.

            Paraiškos formą ir taisykles galite rasti interneto svetainėse www.zum.lt, www.tautinispaveldas.lt.

Paraiškas, užpildytas pagal taisyklių 1 priede pateiktą formą, gali teikti:

  1) skiriant pagalbą dalyvauti  renginiuose ir leidinių leidybai – fiziniai ir (arba) juridiniai asmenys, kuriantys ir (ar) gaminantys, ir (ar) realizuojantys tautinio paveldo produktus, ir asociacijos, vienijančios tautinio paveldo produktų kūrėjus, tradicinių amatų centrai, kurie pagal pateiktus nuostatus (įstatus) ar kitą veiklą reglamentuojantį dokumentą atitinka Tautinio paveldo produktų įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytą tradicinių amatų centro apibrėžimą ir atlieka Įstatyme nustatytas funkcijas, ir kurių viena iš veiklos sričių, nurodyta taisyklių 5.2 papunktyje;

2) skiriant pagalbą tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams organizuoti – tradicinių amatų centrai, kurie pagal pateiktus nuostatus (įstatus) ar kitą veiklą reglamentuojantį dokumentą atitinka Įstatyme nustatytą tradicinių amatų centro apibrėžimą ir atlieka Įstatyme nustatytas funkcijas, kai tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus veda A kategorijos tradicinių amatų meistrai, ir A kategorijos tradicinių amatų meistrai, turintys Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 529 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka išduotą Tradicinio amatų meistro pažymėjimą ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikatą; edukaciniai užsiėmimai dalyviams (ekonominės veiklos nevykdantiems fiziniams asmenims) yra nemokami.

            Žemės ūkio ministerija iš 2018 metų Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonei „Tautinio paveldo išsaugojimas“ (01 001 01 03 08) įgyvendinti skirtų lėšų planuoja skirti šio kvietimo laikotarpiu pateiktoms paraiškoms ne daugiau kaip 80 000,00  Eur.

            Esant didesniam paraiškose numatytos pagalbos sumos poreikiui nei 80 000,00 Eur, pareiškėjams bus taikomi šie pirmumo kriterijai:

1) vykti į užsienio šalyse organizuojamas parodas, muges ir (ar) kitus viešuosius renginius reprezentuoti Lietuvą (paraiškoje nurodoma bent viena užsienio šalyse organizuojama paroda, mugė ir (ar) kitas viešasis renginys);

2)  dalyvauti Lietuvos Respublikoje seną tradiciją turinčiose parodose, mugėse ir (ar) kituose viešuosiuose renginiuose (Šv. Baltramiejaus mugė, Kaziuko mugė, Dainų šventė, tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“, tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“, tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“, festivalis „Skamba, skamba kankliai“, Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“, Jūros šventė, Sostinės dienos“, kuriuose dalyvauja tradiciniai amatininkai iš visų regionų (paraiškoje nurodoma bent viena ilgą tradiciją turinti paroda, mugė ir (ar) kitas viešasis renginys);

3) populiarinti ne maisto tautinio paveldo produktus (ne maisto tautinio paveldo produktams pagal žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą Tautinio paveldo produktų klasifikatorių priskiriamos šios sritys: architektūrai, tekstilei, interjerui, apavui, taikomajam ir paprotiniam menui, namų apyvoka, darbo įrankiams ir reikmenims, aprangai, karybai, muzikos instrumentams, susisiekimui, vaiko ugdymo priemonėms, vokaliniam muzikavimui, muzikavimui, švenčių organizavimui, maisto ruošimui, pastatų priežiūrai, daugiaspalvei tapybai, taikomajam  menui, higienai, žvejybai);

4) daugiau prisidėti nuosavomis lėšomis (paraiškoje nurodomas mažesnis nei galimas maksimalus pagalbos dydis);

5) teikti paraišką gauti pagalbą pagal šias taisykles pirmą kartą.

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai                B tautinio paveldo produktų kategorijai.

Paraiškos ir pridedami dokumentai Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 619 kab.) gali būti teikiami nuo             š. m. birželio 11 d. iki š. m. birželio 29  d., 15 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos, įskaitant paskelbimo dieną.

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialistė Daiva Belevičienė (tel. (8 5) 239 1269, el. p. d.beleviciene@zum.lt) ir Eglė Neniškienė (tel. (8 5) 239 8479, el. p. egle.neniskiene@zum.lt).

 

 

Paraiška gauti lėšas pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles

 

Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės

 

2018.05.09 Tautodailės ir amatų pavasarinė mugė

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras

kviečia dalyvauti kulinarinio paveldo, tautodailės ir amatų pavasarinėje mugėje, kuri vyks festivalio „Daina prie Šalčios“ metu.

Mugė vyks 2018 m. gegužės 20 d. nuo 11.00 iki 19.00 val. Šalčininkų miesto parke.

 

Dalyvavimas mugėje nemokamas.

 

Mugės dalyvių registracija ir išsamesnė informacija tel.: 860804264, elektroniniu paštu: salcininkumuge@gmail.com 

nuo  balandžio 03 d. iki gegužės 10 d.

 

2018.04.30 Kvietimas

Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

Kviečiame prenumeruoti interneto svetainės „www.tautinispaveldas.lt“  naujienas. Prenumeratą galite užsisakyti svetainėje pažymėję langelį „Prenumeruoti“. Užsisakyti prenumeratą kviečiami fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriantys tautinio paveldo produktus (turintys sertifikatus).

 

2018.03.01 SKELBIAMAS TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRŲ, TRADICINIŲ AMATININKŲ IR TRADICINIO AMATO PAMEISTRIŲ PARAIŠKŲ GAUTI INDIVIDUALIĄ ARBA EDUKACINĘ VALSTYBĖS STIPENDIJĄ PRIĖMIMAS

Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

Vadovaujantis Tautinio paveldo produktų įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi (nauja redakcija įsigaliojo 2016 m. gegužės 1 d.) 2016 m. liepos 7 d. priimtas Lietuvos Respublikos nutarimas Nr. 701 „Dėl Valstybės stipendijų tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams įsteigimo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Pagal Aprašą valstybės stipendijų rūšys yra šios:

  • individuali valstybės stipendija – skiriama tradicinių amatininkų ar tradicinio amato pameistrių tradicinio amato įgūdžiams tobulinti;
  • edukacinė valstybės stipendija – skiriama tradicinių amatų meistrų profesiniam meistriškumui tobulinti (dalyvauti stažuotėse, kursuose, konferencijose, simpoziumuose ir kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti).

Stipendijos dydis 10 bazinių socialinių išmokų per mėnesį (viena bazinė socialinė išmoka 38 Eur.)

Stipendijų mokėjimo trukmė:

  • individualios stipendijos – iki vienų metų;
  • edukacinės stipendijos – iki 6 mėnesių.

Paraiškos skirti valstybės stipendijas priimamos kasmet nuo kovo 1 d. iki balandžio 1 d. arba nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 1 d., paskelbus apie jų priėmimą ministerijos interneto svetainėje www.zum.lt.

 

Rodoma 1 - 568 įrašų
Įrašų puslapyje: