2020.06.30 Popierinių užuolaidėlių karpymo mokymai

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Tradicinių amatų meistrė Odeta Bražėnienė 2020 liepos 15, 16 dienomis Utenos kraštotyros muziejaus padalinyje Tradicinių amatų centre „Svirnas“ organizuoja popierinių užuolaidėlių karpymo mokymus. Mokymai nemokami, kviečiami visi norintys.

 

2020.05.25 Audėjos karantine

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Audimas Platelių krašte turi gilias tradicijas. 2008 m. švedų audėjos iš Boxsholmo komunos atgaivino audimo sovietmečiu nunykusį amatą. Audimo seminaruose austi išmokė  Plungės, Žemaičių Kalvarijos, Platelių, kitų kaimų moteris. Nuo 2012 m Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre nuolat vyksta audimo užsiėmimai. Audimo moko tautodailininkė Laimutė Puidokienė, jai padeda kitos Platelių audėjos. Karantinas sustabdė  Platelių dvaro sodybos audėjų veiklą. Prieš karantiną vienos buvo įnikusios į žemaičių tautinio kostiumo audimą: audė audinius sijonams, skarelėms (žem. raišteliams), liemenėms, kitos – šalikus, audinius sarafanams, kelnėms. Per karantiną moterys audžia namuose. Laimutė Puidokienė audžia didžiąsias vilnones skaras žemaičių tautiniam kostiumui, Jurgita ir Vladas Balvočiai – takelius, languotus audinius, Galina  Švedienė ir  Kazytė Katkienė – takelius, kucinius takus, Marija Striaukienė – audinius žemaičių liemenėms, Vilma Rečkauskienė, Diana Jokubauskienė neaudžia, mezga. Kazytė Katkienė irgi mezga, siuvinėja. O kur dar pavasario darbai.

Kad ir kaip būtų gera namuose, visi pasiilgo bendravimo, pasibuvimo kartu. Laukiame karantino pabaigos. Suplanuoti nauji darbai, audėjos šiemet vykdys projektą ,,Žemaičių tautinis kostiumas – pasigamink pats“.

Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

Aldona Kuprelytė

 

2020.03.25 Edukaciniai užsiėmimai atšaukiami

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Planuoti Danutės Juškienės edukaciniai užsiėmimai „Vilnonių siūlų dažymas augalais“ Veisiejuose  2020.03.30 ir 2020.03.31 neįvyks dėl karantino.

 

2020.03.23 KVIETIMAS TRADICINIAMS AMATININKAMS TEIKTI PARAIŠKAS 2020 M. BALANDŽIO 6 D. – 2020 M. GEGUŽĖS 8 D.

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Vadovaujantis priemonės ,,Tautinio paveldo išsaugojimas“ paraiškų priėmimo 2020 metais grafiku, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 3D-197, ir Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-140 redakcija) (toliau – Taisyklės), skelbiamas kvietimas teikti paraiškas gauti valstybės paramą tautinio paveldo produktams kurti, realizuoti ir populiarinti.

Paraiškų teikimo terminas: 2020 m. balandžio 6 d. – 2020 m. gegužės 8 d.

Priimamos paraiškos 2020 metų veiklai, nurodytai Taisyklių 5.2, 5.3 ir 5.4 papunkčiuose, finansuoti.

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. – B tautinio paveldo produktų kategorijai.

Paraiškos (Taisyklių 1 priedas) teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius) atsiunčiant jas per kurjerį arba paštu registruota pašto siunta (į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos asmeniškai atvykę pateikti paraiškos gyventojai laikinai nėra aptarnaujami). Kartu su paraiška turi būti pateikti Taisyklių 28 punkte nurodyti dokumentai.

Šio kvietimo paraiškoms finansuoti skiriama 169 000 Eur. Kai pateiktų paraiškų prašoma paramos suma viršija visą skiriamą bendrą paramos sumą, paraiškoms bus taikomi Taisyklių 32 punkte nustatyti pirmumo kriterijai bei paraiškos bus reitinguojamos pagal Taisyklių 33 punkte nustatytus atrankos balus.

Papildoma informacija teikiama bendraisiais Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos telefonais (8 5) 252 6999, 1841 arba elektroniniu paštu (adresu info@nma.lt)

 

Paraiška gauti lėšas pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles:

https://www.nma.lt/index.php/parama/nacionalinemis-lesomis-finansuojamos-priemones/valstybes-paramos-priemones/tautinio-paveldo-finansavimas/dokumentu-formos/8933

 

Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E092A59CE0DE/asr

 

2020.03.18 Tarptautinė paroda Milane 2020 m. gruodžio mėn.

Mokslo ir inovacijų skyriaus informacija

Parodos organizatorių prašymu skelbiame informaciją apie tarptautinę parodą Milane.

Prancūzijos kompanija « BaltiM Sarl », kartu su parodos organizatoriais « Ge.fi Spa », kviečia Lietuvos įmones plačiau susipažinti su Milano tarptautine tiesioginių pardavimų paroda

ARTIGIANO IN FIERA 2020

Paroda vyks nuo 2020 m. gruodžio 5 - 13 d. (9 dienos).

Tai pagrindinis tokio pobūdžio renginys pasauliniu lygmeniu, kuris vyksta kasmet jau 25 metus.

2019 m. šioje tarptautinėje parodoje apsilankė daugiau kaip 1 mln. lankytojų.

Internetinė « Artigiano in Fiera » parduotuvė padės palaikyti ryšį su įgytais klientais ištisus metus: www.artimondo.co.uk

„Artigiano in Fiera“ yra pats svarbiausias pasaulyje verslo renginys, skirtas amatininkams ir maisto produktų gamintojams, atstovaujantiems daugiau nei 100 pasaulio šalių.

 Lietuvos ekonomikai tai itin reikšmingas renginys, suteikiantis neįkainojamą galimybę pristatyti mūsų šalį milijonui lankytojų iš šiaurės Italijos ir artimiausių Europos šalių, supažindinti su mūsų šalies kultūra, gastronomija, amatais ir tautodaile, ir pritraukti kuo daugiau turistų į mūsų šalį.

 Vykstanti šiaurės Italijos centre ir prekybinių kelių kryžkelėje su Prancūzija, Šveicarija, Austrija ir Vokietija, „Artigiano in Fiera“ yra ne tik strateginė verslo platforma, skatinanti eksportą ir ekonominius mainus, bet ir nepakartojama reklaminė vitrina, padedanti formuoti mūsų šalies įvaizdį. 

 Plačiau apie renginį interneto svetainėje www.artigianoinfiera.it/en. Vaizdinė medžiaga po šia nuoroda: www.artigianoinfiera.it/en/gallery.

 

Kvietimas dalyvauti tarptautinėje Milano parodoje. 2020 m. gruodis

LT_pasauline paroda_Milanas

Rodoma 1 - 535 įrašų
Įrašų puslapyje: