2019.02.04 KVIETIMAS TRADICINIAMS AMATININKAMS TEIKTI PARAIŠKAS

Žemės ūkio ministerijos informacija

2019 M. VASARIO 11 D. – KOVO 1 D.

 Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas gauti valstybės paramą tautinio paveldo produktams saugoti, kurti, realizuoti ir populiarinti bei tradiciniams amatams demonstruoti renginiuose „Kaziuko mugė 2019“ Vilniuje, „Kazimiero mugė 2019“ Kaune, „Skamba skamba kankliai 2019“ Vilniuje.

Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr.3D-54 „Dėl paraiškų pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemones ,,Parama žinių perdavimo ir informavimo veiklai finansuoti“ ir ,,Tautinio paveldo išsaugojimas“ priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ ir Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (žemės ūkio ministro 2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 3D-35 redakcija) (toliau – Taisyklės).

Paraiškų teikimo terminas – 2019 m. vasario 11 d. – kovo 1 d.

Paraiškos (Taisyklių 1 priedas) teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius) asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta. Kartu su paraiška turi būti pateikti Taisyklių 28 p. nurodyti dokumentai.

Šio kvietimo paraiškoms finansuoti skiriama ne daugiau kaip 80 000 Eur.

Priimamos paraiškos Taisyklių 5.2 p. nurodytai veiklai finansuoti – „A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktams kurti, pagaminti, pristatyti ir (ar) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje ir (arba) tautinio paveldo produktams realizuoti Lietuvoje“.

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. – B tautinio paveldo produktų kategorijai.

Papildomą informaciją teikia Nacionalinės mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt ir Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir inovacijų skyriaus vyr. specialistė Daiva Belevičienė (tel. (8 5) 239 1269,   el. p. d.beleviciene@zum.lt).

Paraiška gauti lėšas pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles

Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E092A59CE0DE/VgkEbuGlfK

 

2018.11.09 Nuo š. m. gruodžio 1 d. pradedama registracija norintiems dalyvauti 2019 m. Kaziuko mugėje

Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

Kaziuko mugė taps kokybiškesne: naujas organizatorius daugiau dėmesio skirs pardavėjų atrankai

Vilniaus miesto savivaldybės skelbtą Kaziuko mugės organizatoriaus konkursą šį rudenį laimėjusi UAB „Concept events & media“ seniausiam etninės kultūros renginiui Lietuvoje numatė pokyčių, kuriais siekiama užtikrinti prekybos vietų įsigijimo skaidrumą ir pardavėjų siūlomo asortimento kokybę.

„Tradicinė Kaziuko mugė yra reprezentacinis sostinės renginys, kasmet pritraukiantis apie pusę milijono lankytojų, kurių svarbi dalis – svečiai iš užsienio. Be to, šis kasmetinis renginys yra lietuvių tautinio paveldo, kultūros šaknų atspindys, kas įpareigoja mus, naujus organizatorius, atitinkamą dėmesį skirti mugės kokybei: kiek įmanoma atidžiau atrinkti pardavėjus, įsitikinti, kad jų siūloma produkcija atitiktų reikalavimus mugei, galiausiai, kad tai išliktų renginiu, kuris vienija tautinio paveldo produktų kūrėjus iš visos šalies. Bendrai tariant, savo prasme ir įgyvendinimu mugė turi pateisinti tiek mūsų, kaip tautos, tiek atvyksiančiųjų iš užsienio lūkesčius”, – sakė UAB „Concept events & media“ direktorė Vaiva Jozaitytė.

Rodoma 1 - 22 įrašų