2016.07.14 Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

KEIČIASI TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ, TRADICINIŲ AMATŲ NEFORMALIOJO MOKYMO PROGRAMŲ SERTIFIKAVIMO, TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRŲ ATESTAVIMO PRAŠYMŲ PRIĖMIMO TVARKA

Informuojame, kad įsigaliojus naujai Tautinio paveldo produktų įstatymo redakcijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 697 pakeistos Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklės.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad pasikeitus taisyklėms, tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo prašymai ir prie jų pridedami dokumentai turi būti teikiami tiesiogiai (asmeniui), per kurjerį, registruota pašto siunta arba elektroninėmis priemonėmis (per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įgaliotai institucijai, t. y. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai, adresu L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9, 01122 Vilnius.

Dėl išsamesnės informacijos apie dokumentų pateikimą prašome kreiptis įLietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros Projektų valdymo skyriaus specialistę dr. Birutę Basiulienę el. paštu B.Basiuliene@litfood.lt arba tel. (8 5) 268 5060.

 
2016.04.06 Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

Šalčininkų kultūros centras maloniai kviečia visus amatininkus bei tautodailininkus dalyvauti rankdarbių ir liaudies meno mugėje, kuri vyks Daina prie Šalčios šventės metu gegužės 15 d., nuo 12.00 Šalčininkų miesto parke.

 
2016.02.26 Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

SKELBIMAS APIE PARAIŠKŲ GAUTI LĖŠAS PAGAL TAUTINIO PAVELDO VEIKLOS FINANSAVIMO TAISYKLES PRIĖMIMĄ   
 
Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės) (žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-297 redakcija), skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės paramą renginiams.

 
2016.01.05 Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslininkai Žemės ūkio ministerijos užsakymu 2014–2015 m. atliko tyrimą „Tradicinių amatininkų kompetencijų tobulinimo sistemos modelis“.

 
2016.01.04 Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija

KONFERENCIJA „TRADICINIAI AMATAI ETNOGRAFINIUOSE REGIONUOSE“
 
2015 m. gruodžio 11 d. Padvaisko dvare (Vilniaus r.) vyko konferencija „Tradiciniai amatai etnografiniuose regionuose“.

Rodoma 11 - 1552 įrašų
Įrašų puslapyje: